Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Podporme našu žiačku lajkom na profile súťaže Čitateľský oriešok

Našu žiačku Luciu Jančekovú z 3. B zapojila jej pani učiteľka triedna Dana Strejčková do súťaže Čitateľský oriešok 8. Lucka je momentálne už finalistkou tejto súťaže. Podporiť jej výtvarnú prácu môžeme lajkom aj my na uvedenom linku až do 16. mája.
Zážitkové čítanie v marci

Marec, to nie je len nástup prvých jarných dní, ale najmä mesiac venovaný knihám.
Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy pre našu školu sa uskutočnilo 31. marca 2022. Do obvodného kola HK postúpili žiaci prvých miest školského kola.
Tešíme sa na zápis

V mesiaci Apríl nás čaká zápis budúcich prvákov, pre ktorých pani vychovávateľky pripravili milé prekvapenie. „Milí predškoláci (budúci prváci) tešíme sa na Vás!“
Záložkovo v ŠKD

Počas celého mesiaca marec sa v školskom klube vyrábali záložky do kníh. Každá pani vychovávateľka prišla s iným originálnym nápadom. Vynaliezavé deti si vyrobili záložky aj podľa vlastnej fantázie. Keďže v marci deti pracujú s knihami častejšie, vyrobené záložky s radosťou hneď použili. Stali sa ich každodennou pomôckou, aby sa mohli rýchlejšie vrátiť k rozčítanému príbehu.
Týždeň aktívneho čítania v ŠKD

Ako sa hovorí: „Marec je mesiac knihy.“ Celý mesiac sme sa s deťmi venovali knihám. Naučili sme sa ku knihám správať, ako ich chrániť, nezničiť. Deti navštevovali školskú knižnicu, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých možností, ktoré im knižnica ponúka. Čítalo sa všade - v oddeleniach, na chodbách, v oddychových zónach a niektorí dokonca aj na školskom dvore.
Rozprávanie o včelách

Naše detičky včeličky z II.D a II.B triedy navštívila 25. marca v rámci vyučovania prvouky pani Blahová – skúsená chovateľka včiel.
Knižná burza 2022

Dňa 29. marca 2022 sa v Dome kultúry v Topoľčanoch uskutočnila Knižná burza. Všetci, ktorí sa rozhodli dať svojim knihám nových čitateľov, v dňoch od 14. do 28. marca priniesli svoje prečítané alebo nepotrebné knihy na jedno zo zberných miest.
Tomáš G. Masaryk a Topoľčany

Historický ústav SAV v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch a Tribečské múzeum v Topoľčanoch uskutočnili prednášku pod názvom T. G. Masaryk a Topoľčany. Konala sa dňa 29. marca 2022 o 16.00 hodine v priestoroch Galérie mesta Topoľčany. Prednášajúcim bol historik Mgr. Bohuš Sasko z Tribečského múzea. Prednáška bola určená hlavne pre pedagógov (učiteľov dejepisu), ale aj pre verejnosť.
Olympiáda mladých vedcov (IJSO)

Dňa 19. 3.2022 sa uskutočnila online celoslovenská súťaž Olympiáda mladých vedcov (IJSO), na ktorej sme mali zastúpenie.
Šaliansky Maťko (okresné kolo)

Dňa 22. marca 2022 sa v priestoroch Základnej školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Zúčastnili sa ho víťazi z 12 škôl nášho okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola, ktorí opäť potvrdili svoj talent v umeleckom prednese slovenskej povesti.
Lyžiarsky a snoubordingový výcvik

Lyžiarskeho a snoubordingového výcviku sa zúčastnilo 40 žiakov. Lyžiarsky a snoubordingový výcvik sme absolvovali v lyžiarskom stredisku Ski Krahule v termíne od 7. 3. do 14. 3. 2022. Keďže na výcvik sme denne dochádzali, rozhodli sme sa, že pre bezpečnosť detí bude streda oddychovým dňom a výcvik presunieme na pondelok 14. 3. 2022.
Podzemná voda - zviditeľníme neviditeľné

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sa každoročne oslavuje 22. marca, vyhlásila projektovú výtvarnú súťaž na tému: Podzemná voda - zviditeľníme neviditeľné.
Čo vieš o hviezdach - okresné kolo

Dňa 15. marca 2022 sa v priestoroch Tribečského osvetového strediska konalo okresné kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach, ktoré zorganizovali Tekovská hvezdáreň v Leviciach v spolupráci s regionálnym osvetovým strediskom. V 2. kategórii, ktorá bola určená pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl, zastupoval našu školu Maxim Kopčan zo 7.A. Dosiahol vynikajúci výsledok, získal 1. miesto a postupuje na krajské kolo. Gratulujeme!
Pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Na našej škole sa v dňoch 7.3. - 11.3.2022 zorganizovala finančná zbierka na pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Celkovo sa vyzbieralo 100 eur. Peniaze sme poslali na účet: ČLOVEK v OHROZENÍ - pomoc Ukrajine. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli. Mgr. Andrea Rybanská