Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Poetoterapia (edukačný seminár)

Dňa 22. mája 2024 sa žiaci 7.A, 8.A, 9.A a 8.C tried stretli v našej školskej knižnici s dlhoročnou skúsenou interpretkou umeleckého slova, porotkyňou a lektorkou umeleckého prednesu pre II. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá, kultúrne domy, knižnice, pre seniorov a milovníkov poézie, a lektorkou umeleckých a edukačných programov PhDr. Zuzanou Ocharovichovou. Témou jej pútavého rozprávania bola láska a nielen tá k poézii. Básne od R. M. Rilkeho, J. Préverta, W. Whitmana, E. B. Browningovej, B. Achmadulinovej, P. O. Hviezdoslava a iných autorov odzneli v jej profesionálnej a pritom citlivo podanej interpretácii. Poetoterapia je cesta, ako jemne nahliadnuť do svojho vnútra a spoznávať svety iných ľudí, hľadať inšpiráciu pre život, pri riešení problémov. Ďakujeme za túto výnimočnú skúsenosť a veríme, že sa s pani doktorkou ešte stretneme. Tomáš Kováčik
Tanzánia - divoké srdce Afriky

Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili vzdelávacieho projektu Tanzánia- divoké srdce Afriky. Vďaka Svetu okolo nás, sa tak mohli ocitnúť v bezprostrednej blízkosti divých zvierat, ale aj kmeňov, ku ktorým nie je jednoduché sa dostať.
Príbeh o Topoľčianskom hrade

Tribečské múzeum a Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch v spolupráci s Občianskym združením Topoľčiansky hrad , pripravili výstavu pod názvom Príbeh o Topoľčianskom hrade, ktorá prebieha od 28.februára - 22.mája 2024. Žiaci 5.A triedy v rámci hodiny dejepisu navštívili túto výstavu v utorok, 21.mája 2024. Na začiatku prehliadky si žiaci pozreli 15-minútový dokument o Topoľčianskom hrade.
3.B s Osmijankom v literárnej záhrade

Osmijanko, Osmijanko, prečo klameš detičky.... spieva sa v detskej piesni , ale Osmijanko z knižiek K.Bendovej deti neklame. Presvedčili sa o tom v utorok žiaci z 3.B triedy. V Tribečskej knižnici ich čakali aktivity, ktoré putovná výstava pre nich prichystala. Čítanie s Osmijankom je čítanie hrou pre radosť. (tr.uč. Holbayová)
Tribečská vo vesmíre

Deti v ŠKD zaujímajú rôzne témy. Jednou z nich je aj vesmír. Tento rok sa časť našej školy dostala do vesmíru cez pozoruhodné práce detí a spoločné projekty. Planéty, vesmír či momozemšťania nám zdobia priestory školy a deti majú nové poznatky a vedomosti. Navštívil nás aj pán Miloš Bartoník, ktorý sa dlhodobo venuje pozorovaniu hviezd a vesmíru. Deťom pútavo rozprával o vzniku hviezd, o ďalekohladom, planétach... Nakoniec sme si mohli všetci cez jeden z jeho ďalekohladov pozrieť škvrny na Slnku.
Deň matiek v ŠKD

Druhú májovú nedeľu si už tradične pripomíname Deň matiek. Aj tento rok sa deti spolu s pani vychovávateľkami venovali príprave darčekov pre mamičky. Dňa 13.5. 2024 sme si pre nich pripravili na školskom ihrisku tvorivé a športové popoludnie. Mamičky spolu s deťmi sa mohli vrátiť do detských čias, vyrábali si kľúčenky, magnetky prstene, náhrdelníky, maľovali kamienky, srdiečka a spolu nám ukázali svoju šikovnosť, zručnosť, kreativitu a športovú zdatnosť. Mamičky si to so svojimi deťmi veľmi užili. Ďakujeme mamičkám, babičkám, ale aj oteckom a súrodencom, ktorí si našli čas a strávili krásne popoludnie pri príležitosti Dňa matiek. Vychovávateľky ŠKD
Zo školského športu

Telesnú a športovú výchovu vedieme v škole aj po vyučovaní počas popoludňajších záujmových útvarov a športových súťaží. Aktivity telesnej a športovej výchovy, športové súťaže, pohybové a športové záujmové útvary organizuje a usmerňuje najmä Mgr. Peter Ilko, ktorému vďačíme za športové úspechy našich žiakov. Z nich môžeme spomenúť napríklad atletiku chlapcov, v ktorej naše družstvo postúpilo do krajského kola. Súťažiť v ňom bude na začiatku júna. V basketbale boli naši žiaci ešte úspešnejší a po víťazstve v krajskom kole postúpili do celoslovenského Superfinále. S 3. miestom sa z krajského kola v stolnom tenise vrátili naši nádejní tenisti. V Školskom pohári SFZ dievčatá v okresnom kole obsadili 2. miesto a taktiež vo futbale v súťaži MC DonaldCup naše zmiešané družstvo vybojovalo 3. miesto. Tomáš Kováčik
Technika "NASLADKO"

Na hodine technickej výchovy sme si pečením medovníkov propomenuli atmosféru a vôňu Vianoc. Pod odborným vedením pani Zuzany Tarinovej sa nám podarilo upiecť chutné medovníčky.Nielen dievčatá,ale aj chlapci ich prekrásne vyzdobili. Nadviazali sme tak na tradíciu pečenia, ktorá začala ešte na I. stupni. A ďakujem za prekrásne červené srdce! PhDr. Jana Červeňanská
Dve tretie miesta v súťaži v tvorbe prezentácií

13. ročník súťaže v tvorbe prezentácií v programe PowerPoint spojenej s konferenciou prác pred porotou zorganizovala Základná škola na Gogoľovej ulici v spolupráci s mestom Topoľčany vo štvrtok 16. mája 2024. Súťažiacich žiakov hodnotila trojčlenná porota, ktorú tvorili: JUDr. Alexandra Gieciová – primátorka mesta, PhDr. Mgr. Jana Biliková – vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou a p. Juraj Želiska – viceprimátor mesta. Svoje práce odprezentovalo 10 žiakov zo základných škôl v meste Topoľčany, v I. kategórii ôsmaci, v II. kategórii deviataci. Našu školu reprezentovali na súťaži Adam Snop (9. A) a Filip Slamka (8. A). Obaja žiaci vo svojej kategórii získali tretie miesto. Gratulujeme! Tomáš Kováčik
Exkurzia zo španielskeho jazyka

Dňa 13. 5. 2024 sa žiaci španielskeho jazyka ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie do Banskej Bystrice. Navštívili Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, ktoré sídli v budove Štátnej vedeckej knižnice. Okrem španielskeho jazyka, vieme v knižnici nájsť viaceré jazykové centrá zamerané na anglický, nemecký, ruský, slovenský alebo čínsky jazyk.
Lapbook 4.C

LAPBOOK je interaktívna 3D kniha, ktorú si vyrábajú žiaci sami. Táto kniha vytvára ucelený súbor informácií, zaujímavostí a aktivít na danú tému. Žiaci 4.C triedy si skúsili takúto knihu vyrobiť. Vyrábali ju 14. mája 2024 na netradičnej hodine prírodovedy. Systematizovali si učivo prírodovedy o spoločenstve polí a poľných plodinách. Pracovali v skupinách, kde ukázali, že vedia spolupracovať a dohodnúť sa navzájom. Na záver prezentovali svoje vedomosti a vytvorené Lapbooky. K slávnostnej atmosfére prispelo aj to, že popri prezentovaní jedli pripravené pukance, ktoré sú pripravené z kukurice, ktorá sa v tejto interaktívnej knihe spomína.
Milujem Slovensko

Dňa 15.5. sa žiaci 7.A zúčastnili súťažno-zábavnej vedomostnej show Milujem Slovensko na pôde Základnej školy Hollého. Päť škôl reprezentovali trojice vybraných žiakov. Našu školu reprezentovali Alex Feledi, Alex Junás a Ivan Mihalik. Náš tím povzbudzovali zvyšní žiaci 7.A.
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

Milovníčka prírody, zvierat, volejbalu, čítania, písania – to je len útržok z vecí, ktoré má rada pani Gabriela Futová – známa spisovateľka pre deti a mládež. S touto bezprostrednou, prirodzenou a veľmi milou ženou sa stretli žiaci zo 6.D a 7.A na besede v Tribečskej knižnici.
Moje mesto

Naše deti v ŠKD spoznávali mesto v ktorom žijú. Spolu s deťmi sme sa najskôr rozprávali a spoznávali minulosť, súčasnosť, pamiatky a kultúrny život mesta. Vybrali sme sa na malú vychádzku do nášho mesta Topoľčany v ktorom väčšina detí býva. Deti si takto priblížili mesto v ktorom žijú. Vzájomne si povedali kto kde bol, prípadne kde by chcel ísť a ktoré miesta by chcel navštíviť. Prešli sme si najdôležitejšiu časť mesta a to je námestie, kde sa nachádzajú historické ale aj moderné budovy a potom sme sa presunuli na autobusovú a železničnú stanicu. Naše deti veľmi radi tvoria a k téme moje mesto ukázali svoj pohľad na mesto, kde prejavili svoju fantáziu a kreativitu, ako by to malo vyzerať podľa ich predstáv. Deti stavali, kreslili, vyfarbovali obrázky budov, parkov, obchodov, plány mesta, cesty a dopravné prostriedky. Našim cieľom bolo spoznať a orientovať sa v našom meste.
Návšteva v MŠ

Náš ŠKD spolupracuje s MŠ Tribečská a tak sme sa s deťmi vybrali na návštevu pri príležitosti stavania mája. Predškoláci mali pripravené krásne vystúpenie a naši školáci si zaspomínali na časy, keď boli ešte malí, no už teraz sa tešia na nových prváčikov.