Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Mikuláš v škole

V roku je len niekoľko dní, na ktoré deti tak netrpezlivo čakajú, ako na príchod Mikuláša. 6. decembra 2023 v krásny zasnežený deň Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil aj našu školu. Strávil s nami celé dopoludnie. Potešil našich najmenších, ktorí ho privítali pripravenými básničkami a pesničkami. Deťom rozdal plné vrecia sladkých balíčkov a darčekov. Veľká radosť zavládla v detských dušiach, pre mnohé deti zanechal nezabudnuteľný zážitok. Mikuláš neobišiel ani starších žiakov vo vyšších ročníkoch, ktorým rovnako vyčaroval úsmev na tvárach. Ďakujeme, Mikuláš, za Tvoju návštevu a veríme, že prídeš medzi nás opäť o rok!
Advent v ŠKD

Obdobie adventu je čas pokoja, oddychu a prípravy na vianočné sviatky. V ŠKD v 2.C triede sme v tomto období nezaháľali a pripravili sme si s deťmi množstvo aktivít, ktorými sme si toto obdobie spríjemňovali. Začali sme sv. Martinom a pokračovali výrobou adventného venca, zdobeného štyrmi sviečkami, ktorá každá niečo symbolizuje a udáva počet týždňov, ktoré zostávajú do Vianoc.
Vyrábanie adventných venčekov a ikebán v ŠKD

Deti 2. A triedy sa stretli popoludní spolu s rodičmi v rámci výchovno-vzdelávacej aktivity ŠKD, kde ukázali svoju tvorivosť, fantáziu, kreativitu a chuť zapojiť sa do prípravy vianočných vencov a ikebán.
Vianočné pečenie

Vianočné pečenie patrí k najobľúbenejšej činnosti detí. Preto sa deti z piateho oddelenia ŠKD rozhodli, že si upečú vianočné medovníky. Na prípravu cesta sa podujala mamička p. Peterková, ktorá s nami strávila dopoludnie v školskej kuchynke, kde okrem pečenia sa podával aj detský punč, a preto touto cestou by sme sa jej chceli veľmi pekne poďakovať.
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 4. decembra 2023 sa uskutočnil už 16. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch hlavných kategóriách: C – 9. ročník, D – 8. ročník, E – 7. ročník, F – 6. ročník. Testy, ktoré žiaci vypracovávali, obsahovali otázky z polročného učiva a otázky z regionálnej histórie (okres Topoľčany). Celkovo sa dejepisnej olympiády zúčastnilo 25 žiakov: 6. ročník – 7 žiakov, 7. ročník – 7 žiakov, 8. ročník – 3 žiaci a 9. ročník – 8 žiakov.
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (15. ročník)

Je názov celoslovenskej výtvarnej, literárnej a historickej súťaže, ktorú vyhlasuje Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre. Tento rok prevzal záštitu nad súťažou predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja: Ing. Branislav Becík, PhD...
Dobročinná burza

Školský parlament s pomocou vedenia školy a nadšených zamestnancov školy pod záštitou primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej zorganizoval ďalšiu vydarenú akciu – Dobročinnú burzu. Témou burzy bolo Detské oblečenie od 0 do 16 rokov. Dajme oblečeniu druhú šancu! Ide o aktivitu školy, ktorá sa už svojím vydareným opakovaním stala tradíciou. Tradícia predvianočnej burzy sa začala burzou kníh, pokračovala burzou detských hračiek a tentoraz to bola burza detského oblečenia.
Nevšedná hodina ANJ

Žiaci 7.A mali nevšednú hodinu ANJ. Zadaním bolo po vylosovaní témy spracovať článok z časopisu GATE a pútavou formou ho prezentovať ostatným žiakom. Žiaci sa pustili do práce vo dvojiciach v rámci okruhov tém: VEDA A TECHNIKA (GPT Technology), PSYCHOLÓGIA (Kategorizácia myšlienok), HUDBA (Ako zostaviť PlayList), KINEMATOGRAFIA (J.R.R. Tolkien – Hobbit) , GEOGRAFIA (Costa Rica). Články si podrobne naštudovali, zanalyzovali, pripravili si PowerPointové prezentácie ako aj scenáre k samotným výstupom. Pritom sa zamerali sa na jazykové obohatenie s cieľom predstaviť kľúčové slová, nové pojmy, výrazové prostriedky, ktoré najviac vystihovali článok. Samozrejmosťou bolo zapájať „publikum“ do témy tým, že kládli ostatným žiakom otázky, overovali si tak porozumenie a vyzývali aj žiakov, ktorí ich pozorne sledovali ku kladeniu otázok. Dozvedeli sme sa množstvo cenných informácií o prínosoch i rizikách umelej inteligencie, fungovaní myšlienok a ovládaní tých negatívnych, o viacerých možnostiach zostavenia PlayListu podľa osobných preferencií, o misii hrdinov príbehu zo sveta fantázie, zaujali nás aj unikátne rastlinné a živočíšne druhy v zaoceánskej Strednej Amerike.
Okresné kolo Technickej olympiády

Dňa 23.11.2023 sa na SOŠ drevárskej uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci z 8.A triedy, Filip Slamka a Oliver Lukačovič. TO pozostávala z dvoch častí. V prvej časti žiaci vypracovali test a v druhej časti si vyskúšali svoje praktické zručnosti. Filip a Oliver úspešne reprezentovali našu školu, obsadili krásne 2. miesto. Srdečne im blahoželáme.
Dopravné značky 2

Počas jesenných mesiacov sme v školskom klube čítali ďalšiu knihu od Petra Stoličného - Rozprávky o dopravných značkách 2. Prostredníctvom rozprávok sa deti zoznamovali s jednotlivými značkami a priebežne si ich aj zakresľovali do svojich tabuliek. Deti sa pútavou a vtipnou formou naučili základy o dopravných značkách a prvé pravidlá cestnej premávky. Po prečítaní knihy, si každý z oddelenia vyrobil vlastnú dopravnú značku a spoločne sme tak vytvorili plagát so všetkými značkami, s ktorými si sa v príbehoch stretli. Súčasťou knihy bol aj kvíz, v ktorom si deti overili nadobudnuté znalosti. Deti sa hravou formou naučili najdôležitejšie značky, s ktorými sa denne stretávame. Za svoju snahu a vytrvalosť boli odmenení pamätným diplomom a detským vodičákom. Mgr. Korčeková
Hudobné vystúpenie v Zariadení pre seniorov Komfort

Dňa 23.11.2023 sa naši žiaci - Alžbeta Globanová z triedy VIII.C , Martin Blanárik z triedy VIII.C a Nela Kalinová z triedy IX.D zúčastnili vystúpenia v Zariadení pre seniorov Komfort. Svojím hudobným vystúpením potešili babičky a deduškov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Kvapkou umenia teda spevom, básňami a krásnymi tónmi hudobných nástrojov spravili našim seniorom veľkú radosť. Spoločne si s nami piesne aj zaspievali. Tešíme sa spolu s nimi a určite ich navštívime aj nabudúce. Mgr. Janka Chvojková
Okresné kolo OSJL

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 15. novembra 2023 XVI. ročník OSJL. Olympiáda sa konala prezenčnou formou v Základnej škole na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch.
Hráme sa s geometrickými tvarmi

Žiaci z 1. B triedy sa presvedčili, že hodiny matematiky môžu byť aj zábavné a netradičné. Vyskúšali si to na rôznych úlohách a aktivitách. Geometrické tvary počítali, vyfarbovali, vystrihovali, čím si overili svoju zručnosť pri práci s nožnicami a vytvárali modely v rovine a dokonca aj v priestore. Pri práci preukázali veľkú tvorivosť, zručnosť a predstavivosť. Mgr. D. Strejčková
Blízki spoločníci človeka

Nezávislé, individuálne, neskrotné. Schopné spať až 16 hodín. Pre Japoncov symbol šťastných a bohatých...
Здравствуйте! Zdravstvujte!

Takto privítali pani riaditeľku, učiteľky cudzích jazykov a svojich spolužiakov žiaci deviateho ročníka, ktorí sa učia tretí rok ruštinu. Vyučovacia hodina sa niesla v duchu ruskej kultúry, kde ruštinári najprv zaspievali po rusky najznámejšiu národnú pieseň Kaťuša, následne zarecitovali báseň Raz, dva, tri, četyre, pjať...