Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 4. decembra 2023 sa uskutočnil už 16. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch hlavných kategóriách: C – 9. ročník, D – 8. ročník, E – 7. ročník, F – 6. ročník. Testy, ktoré žiaci vypracovávali, obsahovali otázky z polročného učiva a otázky z regionálnej histórie (okres Topoľčany). Celkovo sa dejepisnej olympiády zúčastnilo 25 žiakov: 6. ročník – 7 žiakov, 7. ročník – 7 žiakov, 8. ročník – 3 žiaci a 9. ročník – 8 žiakov.
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (15. ročník)

Je názov celoslovenskej výtvarnej, literárnej a historickej súťaže, ktorú vyhlasuje Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre. Tento rok prevzal záštitu nad súťažou predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja: Ing. Branislav Becík, PhD...
Dobročinná burza

Školský parlament s pomocou vedenia školy a nadšených zamestnancov školy pod záštitou primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej zorganizoval ďalšiu vydarenú akciu – Dobročinnú burzu. Témou burzy bolo Detské oblečenie od 0 do 16 rokov. Dajme oblečeniu druhú šancu! Ide o aktivitu školy, ktorá sa už svojím vydareným opakovaním stala tradíciou. Tradícia predvianočnej burzy sa začala burzou kníh, pokračovala burzou detských hračiek a tentoraz to bola burza detského oblečenia.
Nevšedná hodina ANJ

Žiaci 7.A mali nevšednú hodinu ANJ. Zadaním bolo po vylosovaní témy spracovať článok z časopisu GATE a pútavou formou ho prezentovať ostatným žiakom. Žiaci sa pustili do práce vo dvojiciach v rámci okruhov tém: VEDA A TECHNIKA (GPT Technology), PSYCHOLÓGIA (Kategorizácia myšlienok), HUDBA (Ako zostaviť PlayList), KINEMATOGRAFIA (J.R.R. Tolkien – Hobbit) , GEOGRAFIA (Costa Rica). Články si podrobne naštudovali, zanalyzovali, pripravili si PowerPointové prezentácie ako aj scenáre k samotným výstupom. Pritom sa zamerali sa na jazykové obohatenie s cieľom predstaviť kľúčové slová, nové pojmy, výrazové prostriedky, ktoré najviac vystihovali článok. Samozrejmosťou bolo zapájať „publikum“ do témy tým, že kládli ostatným žiakom otázky, overovali si tak porozumenie a vyzývali aj žiakov, ktorí ich pozorne sledovali ku kladeniu otázok. Dozvedeli sme sa množstvo cenných informácií o prínosoch i rizikách umelej inteligencie, fungovaní myšlienok a ovládaní tých negatívnych, o viacerých možnostiach zostavenia PlayListu podľa osobných preferencií, o misii hrdinov príbehu zo sveta fantázie, zaujali nás aj unikátne rastlinné a živočíšne druhy v zaoceánskej Strednej Amerike.
Okresné kolo Technickej olympiády

Dňa 23.11.2023 sa na SOŠ drevárskej uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci z 8.A triedy, Filip Slamka a Oliver Lukačovič. TO pozostávala z dvoch častí. V prvej časti žiaci vypracovali test a v druhej časti si vyskúšali svoje praktické zručnosti. Filip a Oliver úspešne reprezentovali našu školu, obsadili krásne 2. miesto. Srdečne im blahoželáme.
Dopravné značky 2

Počas jesenných mesiacov sme v školskom klube čítali ďalšiu knihu od Petra Stoličného - Rozprávky o dopravných značkách 2. Prostredníctvom rozprávok sa deti zoznamovali s jednotlivými značkami a priebežne si ich aj zakresľovali do svojich tabuliek. Deti sa pútavou a vtipnou formou naučili základy o dopravných značkách a prvé pravidlá cestnej premávky. Po prečítaní knihy, si každý z oddelenia vyrobil vlastnú dopravnú značku a spoločne sme tak vytvorili plagát so všetkými značkami, s ktorými si sa v príbehoch stretli. Súčasťou knihy bol aj kvíz, v ktorom si deti overili nadobudnuté znalosti. Deti sa hravou formou naučili najdôležitejšie značky, s ktorými sa denne stretávame. Za svoju snahu a vytrvalosť boli odmenení pamätným diplomom a detským vodičákom. Mgr. Korčeková
Hudobné vystúpenie v Zariadení pre seniorov Komfort

Dňa 23.11.2023 sa naši žiaci - Alžbeta Globanová z triedy VIII.C , Martin Blanárik z triedy VIII.C a Nela Kalinová z triedy IX.D zúčastnili vystúpenia v Zariadení pre seniorov Komfort. Svojím hudobným vystúpením potešili babičky a deduškov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Kvapkou umenia teda spevom, básňami a krásnymi tónmi hudobných nástrojov spravili našim seniorom veľkú radosť. Spoločne si s nami piesne aj zaspievali. Tešíme sa spolu s nimi a určite ich navštívime aj nabudúce. Mgr. Janka Chvojková
Okresné kolo OSJL

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 15. novembra 2023 XVI. ročník OSJL. Olympiáda sa konala prezenčnou formou v Základnej škole na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch.
Hráme sa s geometrickými tvarmi

Žiaci z 1. B triedy sa presvedčili, že hodiny matematiky môžu byť aj zábavné a netradičné. Vyskúšali si to na rôznych úlohách a aktivitách. Geometrické tvary počítali, vyfarbovali, vystrihovali, čím si overili svoju zručnosť pri práci s nožnicami a vytvárali modely v rovine a dokonca aj v priestore. Pri práci preukázali veľkú tvorivosť, zručnosť a predstavivosť. Mgr. D. Strejčková
Blízki spoločníci človeka

Nezávislé, individuálne, neskrotné. Schopné spať až 16 hodín. Pre Japoncov symbol šťastných a bohatých...
Здравствуйте! Zdravstvujte!

Takto privítali pani riaditeľku, učiteľky cudzích jazykov a svojich spolužiakov žiaci deviateho ročníka, ktorí sa učia tretí rok ruštinu. Vyučovacia hodina sa niesla v duchu ruskej kultúry, kde ruštinári najprv zaspievali po rusky najznámejšiu národnú pieseň Kaťuša, následne zarecitovali báseň Raz, dva, tri, četyre, pjať...
Pridajte sa k zberu zubných kefiek

Naša škola pokračuje aj tento školský rok v zbere použitých zubných kefiek. Spoločnosť Curaprox zbiera kefky a dáva im druhý život. Ak aj zubnú kefku správne zahodíte do kontajnera na plast, skončí väčšinou na skládke, kde sa bude rozkladať stovky rokov. Kefky sú totiž väčšinou vyrobené z viacerých druhov plastov, ktoré u nás nik neoddeľuje. Vyzbierané kefky čaká veselá budúcnosť – budú zrecyklované na koše. Za 100 ks kefiek akejkoľvek značky získa naša škola 1 kôš na triedenie odpadu. Počas celého školského roka môžete priniesť akékoľvek kefky – klasické, jednozväzkové, medzizubné, ale aj hlavičky na sonické kefky. Nádoby na zber kefiek sú umiestnené v budove školy pri hlavnom vchode a pri vchode do prístavby. Ďakujeme, že prispievate k vzdelávaniu detí a motivujete ich triediť odpad. Mgr.Z.Grauzlová
iBobor 2023

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať algoritmické a logické myslenie u malých aj veľkých žiakov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 129 965 žiakov v 8 súťažných kategóriách.
Hvezdáreň a planetárium Hlohovec - exkurzia

Dňa 8.11.2023 sa žiaci 3.C a 4.D zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci. Žiaci mali možnosť pomocou videoprojekcie premietaním na kupolu vidieť astronomické úkazy na umelej oblohe, Slnko, Mesiac a model slnečnej sústavy. Deťom boli predstavené ďalekohľady a prístroje, ktoré zamestnanci observatória používajú pre svoju vedu, výskum a pozorovanie. Vo Hvezdárni a planetáriu Hlohovec sa nachádza druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. Žiaci sa na chvíľu dostali do vesmíru a zopakovali si práve preberajúce učivo. Všetkým sa veľmi páčilo. Mgr.S.Vančová
Bežíme pre radosť

Krásne jesenné popoludnie aj naše deti v ŠKD urobili aspoň máličko pre svoje zdravie. Bežali len tak pre radosť, niektoré súťaživé deti to vzali doslovne, kto bude prvý, niekto si len odkráčal, ale našli sa aj odvážlivci, ktorí obehli šk. ihrisko aj viackrát . Beh je najprirodzenejší pohyb, ktorý máme všetci od vekov v krvi. Tak aj my sme v tomto krásnom slnečnom počasí urobili niečo pre naše zdravie, imunitu a radosť z pohybu.