Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Hráme sa s geometrickými tvarmi

Žiaci z 1. B triedy sa presvedčili, že hodiny matematiky môžu byť aj zábavné a netradičné. Vyskúšali si to na rôznych úlohách a aktivitách. Geometrické tvary počítali, vyfarbovali, vystrihovali, čím si overili svoju zručnosť pri práci s nožnicami a vytvárali modely v rovine a dokonca aj v priestore. Pri práci preukázali veľkú tvorivosť, zručnosť a predstavivosť. Mgr. D. Strejčková
Blízki spoločníci človeka

Nezávislé, individuálne, neskrotné. Schopné spať až 16 hodín. Pre Japoncov symbol šťastných a bohatých...
Здравствуйте! Zdravstvujte!

Takto privítali pani riaditeľku, učiteľky cudzích jazykov a svojich spolužiakov žiaci deviateho ročníka, ktorí sa učia tretí rok ruštinu. Vyučovacia hodina sa niesla v duchu ruskej kultúry, kde ruštinári najprv zaspievali po rusky najznámejšiu národnú pieseň Kaťuša, následne zarecitovali báseň Raz, dva, tri, četyre, pjať...
Pridajte sa k zberu zubných kefiek

Naša škola pokračuje aj tento školský rok v zbere použitých zubných kefiek. Spoločnosť Curaprox zbiera kefky a dáva im druhý život. Ak aj zubnú kefku správne zahodíte do kontajnera na plast, skončí väčšinou na skládke, kde sa bude rozkladať stovky rokov. Kefky sú totiž väčšinou vyrobené z viacerých druhov plastov, ktoré u nás nik neoddeľuje. Vyzbierané kefky čaká veselá budúcnosť – budú zrecyklované na koše. Za 100 ks kefiek akejkoľvek značky získa naša škola 1 kôš na triedenie odpadu. Počas celého školského roka môžete priniesť akékoľvek kefky – klasické, jednozväzkové, medzizubné, ale aj hlavičky na sonické kefky. Nádoby na zber kefiek sú umiestnené v budove školy pri hlavnom vchode a pri vchode do prístavby. Ďakujeme, že prispievate k vzdelávaniu detí a motivujete ich triediť odpad. Mgr.Z.Grauzlová
iBobor 2023

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať algoritmické a logické myslenie u malých aj veľkých žiakov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 129 965 žiakov v 8 súťažných kategóriách.
Hvezdáreň a planetárium Hlohovec - exkurzia

Dňa 8.11.2023 sa žiaci 3.C a 4.D zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci. Žiaci mali možnosť pomocou videoprojekcie premietaním na kupolu vidieť astronomické úkazy na umelej oblohe, Slnko, Mesiac a model slnečnej sústavy. Deťom boli predstavené ďalekohľady a prístroje, ktoré zamestnanci observatória používajú pre svoju vedu, výskum a pozorovanie. Vo Hvezdárni a planetáriu Hlohovec sa nachádza druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. Žiaci sa na chvíľu dostali do vesmíru a zopakovali si práve preberajúce učivo. Všetkým sa veľmi páčilo. Mgr.S.Vančová
Bežíme pre radosť

Krásne jesenné popoludnie aj naše deti v ŠKD urobili aspoň máličko pre svoje zdravie. Bežali len tak pre radosť, niektoré súťaživé deti to vzali doslovne, kto bude prvý, niekto si len odkráčal, ale našli sa aj odvážlivci, ktorí obehli šk. ihrisko aj viackrát . Beh je najprirodzenejší pohyb, ktorý máme všetci od vekov v krvi. Tak aj my sme v tomto krásnom slnečnom počasí urobili niečo pre naše zdravie, imunitu a radosť z pohybu.
Šarkaniáda

Púšťanie šarkanov je typická jesenná činnosť. Deti v ŠKD aj tento rok netrpezlivo čakali na „našu Šarkaniádiu“. Počasie bolo ideálne. Na oblohe sa usmievalo slniečko a pofukoval jemný vietor. Deti si na spoločnú akciu priniesli vlastných šarkanov, alebo si spoločne s pani vychovávateľkami vyrobili papierového šarkana. Mnoho detí sa zapojilo a ukázalo, aké je šikovné pri púšťaní šarkana. Nad našimi hlavami sa vznášali šarkany rôznych farieb i veľkostí. Obzvlášť sme sa tešili zo šarkanov, ktoré boli vyrobené vlastnými rukami. Deti sa nabehali, vyšantili do sýtosti a zatlieskali šarkanom, ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do výšky.
Záložka do knihy spája školy

Je názov 14. ročníka česko – slovenského projektu, ktorý vyhlásili Národný inštitút vzdelávania a mládeže a knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2023. Cieľom česko-slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Tento rok si naše záložky vymieňame so žiakmi z  pridelenej partnerskej českej školy – Fakultní základná škola PedF UK v Prahe 5.
Halloweenske počítanie

Poslednú hodinu matematiky pred jesennými prázdninami vystriedali žiakov 5.B triedy v laviciach všakovaké strašidlá. V súťaži o najrýchlejšiu skupinu príšer v halloweenskom počítaní to bolo naozaj hrôzostrašne tesné. Keďže sa mátohám pri počítaní darilo veľmi dobre, dostali na záver hodiny aj sladko-kyslú odmenu. Všetky strašidlá sľúbili, že sa na hodinu matematiky prídu pozrieť aj o rok. Mgr. Lucia Ligačová
Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 23. 10. 2023 sa do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc už tradične zapojili aj žiaci 1. stupňa. Zažívali krásne chvíle so svojimi knižnými hrdinami a aktívne plnili úlohy, ktoré im pripravili pani učiteľky.
Strašidelný deň

27. októbra nastala v našej škole tajomná atmosféra napätia a strašenia. Žiaci i učitelia sa rozhodli osláviť posledný deň pred jesennými prázdninami v znamení strašidelných halloweenskych masiek. Počuli ste niekedy o ježibabách, upíroch, smrtkách, kostlivcoch a zombie, ktorí sa v toto období vynárajú zo svojich úkrytov? Práve takéto bytosti sa objavili v triedach a na chodbách našej školy, vymieňajúc si úsmevy a radosť.
Návšteva divadla v Nitre

24.10.2023 žiaci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D a 4.A navštívili divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny OZ v Starom divadle K. Spišáka v Nitre. Mali tak možnosť spoznať aj inú formu literárneho príbehu, ozvláštnenú divadelnými prostriedkami, rekvizitami, rôznymi typmi bábok, plnú vizuálnych čarov, farieb a chytľavej hudby a skvelými hereckými výkonmi. Návšteva divadla má dôležitý význam v živote detí, podporuje umelecké a kultúrne obohacovanie sa. Mgr.Z.Grauzlová
Mesiac úcty k starším

Október si vždy pripomíname ako mesiac úcty k starším. Pamätajme a nezabúdajme na našich starkých, zaujímajme sa o nich, spýtajme sa ich ako sa majú, čo robia, aké okamihy si pamätajú napr. zo svojho detstva a mladosti. Úctu k starším by sme mali prejavovať stále, nielen počas tohto mesiaca. Malými darčekmi, sladkosťami, kresbami im ďakujeme za ich starostlivosť, lásku, múdrosť a cenné rady do života, ktoré nám neustále dávajú. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť, lásku a úctu. Ďakujeme im, že ich máme.
Imatrikulácia prvákov

Obľúbenou tradíciou v našom školskom klube detí sa stala Slávnostná imatrikulácia prvákov. Naši najmladší boli 18. októbra 2023 oficiálne vymenovaní na nosenie hrdého titulu „ Žiak základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch.“ Pozvanie prijala pani riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková, pani zástupkyňa Mgr. Alexandra Mrižová a pani asistentka vedenia školy Mgr. Anna Guričanová. Aby boli prváci pasovaní do cechu žiakov, museli splniť niekoľko pripravených úloh. Po ich úspešnom zvládnutí zatancovali za pomoci starších žiačok spoločný tanec a zaspievali spoločnú pieseň. Pod vedením žiačky štvrtého ročníka zložili slávnostný sľub, po ktorom pani riaditeľka každého prváka/prváčku slávnostne pasovala za žiaka/žiačku našej školy. Každý si odniesol medailu, imatrikulačný sľub, pamätný list a sladkú odmenu. Program slávnostnej imatrikulácie sme spoločne zavŕšili školskou hymnou. Všetkým prváčikom blahoželáme a prajeme im veľa úspešných dní v našej škole.