Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Žiaci našej školy v piatok 19.10. 2023 vymenili asi na 60 minút školské lavice za sedadlá v Spoločenskom dome v Topoľčanoch, pretože k nám už tradične aj tento rok zavítali herci z Divadelného centra v Martine so svojou tvorbou. Jednoduchým používaním anglického jazyka, zábavnou formou a veselými pesničkami sa snažili zaujať svoje detské publikum. Odohrali dve predstavenia pre oba stupne základnej školy. Pre mladších žiakov bola určená činoherná anglická rozprávka s pesničkami Dick Whittington and his cat. Je to príbeh o Dickovi, chudobnej sirote, ktorý sa vďaka svojej mačke Kitty, ktorú si kúpil za posledné peniaze, stane starostom Londýna. Pre starších žiakov si herci pripravili činohernú anglicko-slovenskú inscenáciu United Neighbours of London, príbeh o tom, ako tajomný list o nadchádzajúcej smrti zblíži obyvateľov siedmich poschodí jednej bytovky a aké je dôležité sa odpútať od „digitálneho“ sveta. Ďakujeme za predstavenie a tešíme sa na budúci rok. Vyučujúce anglického jazyka
Bádateľská výprava za životom Milana Rastislava Štefánika

Žiaci 9.ročníkov sa dňa 25.10. 2023 zúčastnili tohto zaujímavého podujatia, ktoré sa uskutočnilo v Spoločenskom dome v Topoľčanoch. V roku 2023 vznikol výpravný projekt pre 2.stupeň základných škôl s možnosťou hromadnej interaktívnej vzdelávacej hry pre viacero tried. Pre žiakov bol pripravený kvíz, tajné správy a hry, ktoré priťahujú oko a hlavne myseľ mladého diváka s cieľom podporiť kritické myslenie , získať vedomosti o vzniku 1.ČSR a zásluhách Milana Rastislava Štefánika.
Ples príšer

Koncom novembra sa v ŠKD tradične koná Ples príšer. Deti sa oblečú do nádherných kostýmov a presunú do školskej telocvične, kde ich čaká veľa tanca, zábavných hier a súťaží. Nechýbal ani malý kultúrny program pod vedením p. vychovávateliek v štýle Wednesday. Deti sa potom presunuli do svojich oddelení, kde ich čakalo malé občerstvenie o ktoré sa postarali rodičia. Po vydarenej zábave sa deťom nechcelo ísť ani domov.
Tekvičkové tvorenie

Jeseň nám priniesla pestrú nádielku tekvíc, gaštanov, šišiek, šípok či krásne sfarbenie listov stromov. Príchod jesene nám dal veľa možností k tvoreniu pre šikovné a tvorivé ruky detí v ŠKD. Vďaka spojením ich fantázie, tvorivosti a nápadov vznikali krásne diela. Tak, ako sa obliekla príroda do pestrých farieb, tak aj naše oddelenia sú pestré a plné jesennej fantázie.
Pečenie v ŠKD

V ŠKD máme šikovné deti, ktoré sa chcú priučiť pečeniu. Tentokrát si v 3. A upiekli pizzu. Deti na cesto poukladali suroviny, ktoré majú radi. Popri čakaní, kedy sa pizza upečie, si zasúťažili v kvíze ,, Zaujímavosti o pizzi,, kde sa dozvedeli veľa nového. Pizza im veľmi chutila a všetci boli spokojní so svojimi kuchárskymi schopnosťami. Deti z 2. A mali zasa chuť na rýchly sladký koláč. Pečenie ich veľmi bavilo, merali, miešali, posýpali a liali cesto na plech. Každý s úsmevom na tvári sa snažil priložiť ruku k dielu. Tímovú spoluprácu zvládli na jednotku. Odmenou bol vydarený koláčik, ktorý deťom veľmi chutil a o vynikajúci recept sa s nami podelili. Nelenili ani deti z 3.C a dopoludnia pred Plesom príšer si upiekli chrumkavého pavúčika a iné strašidielka, na ktorých si potom spoločne pochutili v triede.
Deň úsmevu

Svetový deň úsmevu sme oslávili s deťmi v ŠKD, oblečení v jasných žltých farbách. Zábavná fotostena, ktorá vyčarila úsmev na tvári každému, či veselé smajlíky, ktoré si deti vyrobili, nám spríjemnili ďalší pekný deň. Lebo "úsmev je zadarmo a dáva tak veľa".
OSJL (školské kolo)

Dňa 17. októbra 2023 sa uskutočnilo školské kolo 16. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v materinskom jazyku.
Z police našej knižnice: Fikcia striebro, pravda zlato (Medzinárodný deň školských knižníc)

Každý štvrtý októbrový pondelok od roku 1999 je Medzinárodným dňom školských knižníc, a preto sme si v tento deň v našej školskej knižnici pripravili pre našich žiakov zaujímavý program.
Projektové vyučovanie Duchonka - Kulháň

Žiaci 5.ročníka sa dňa 17.10. 2023 zúčastnili projektového vyučovania Duchonka-Kulháň. Spojili sme v ňom 3 predmety: biológiu, geografiu a matematiku. Využívali sme nielen získané vedomosti žiakov, ich čitateľskú gramotnosť, ale aj praktické zručnosti.
Hvezdáreň Partizánske IV.B, IV.C

V stredu 18.10.2023 sa žiaci IV.B a IV.C zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni v Partizánskom. Na začiatku sa prostredníctvom krátkeho filmu stali účastníkmi medziplanetárneho letu do vesmíru. Potom prostredníctvom 3D modelu získali predstavu o otáčaní Zeme okolo vlastnej osi a o obiehaní okolo Slnka. Pochopili tak príčiny striedania dňa a noci aj ročných období. Dozvedeli sa poznatky o Slnku, planétach, Mesiaci a jeho fázach. V závere exkurzie mali možnosť pozorovať večernú oblohu. Počasie im prialo a na vlastné oči mohli pozorovať planétu Saturn v celej jej kráse. Mgr. Eva Gregorová
Divadelné predstavenie Zlodejka kníh

Dňa 11. októbra sa žiaci 7.ročníka a 9. ročníka v sprievode svojich triednych učiteľov zúčastnili divadelného predstavenia Zlodejka kníh v Novom divadle v Dome Matice slovenskej v Nitre.
Hlasujte za náš projekt Oddychovo-náučná zóna pri fontáne

Hlavným cieľom projektu je zveľadenie nevyužitého verejného priestranstva v okolí fontány na ulici Kuzmányho v Topoľčanoch, zvýšenie biodiverzity tohto priestranstva a tým aj vytvorenie náučnej, ale aj oddychovej zóny. V hlasovaní môžete projektom ľubovoľne rozdeliť tri hlasy. (Jednému projektu je možné udeliť 3 hlasy). Za náš projekt Oddychovo-náučná zóna pri fontáne hlasujte do 27.10. 2023 online tu: https://www.munipolis.sk/app/anketa/otazky/tDG590iF
Jánošíkové diery

Dňa 5.10.2023 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili geografickej exkurzie – Jánošíkové diery. Jánošíkové diery patria medzi najkrajšie turistické trasy národného parku Malá Fatra. Žiaci videli na vlastné oči sústavy tiesňav a kaňonov v národnej prírodnej rezervácií Rozsutece s množstvom nezabudnuteľných scenérií. Žiaci spolu s pedagogickým dozorom absolvovali najznámejší tzv. Malý okruh Jánošíkovými dierami. Táto ľahká turistika trvala približne dve hodinky. Počas turistiky mali žiaci krátku prestávku na občerstvenie sa a odpočinok. Následne plný síl sme Malý okruh Jánošíkovými dierami zvládli. Popoludnie sa nieslo v znamení krátkej obednej prestávky v Žiline. V podvečerných hodinách sme sa spokojní vrátili do Topoľčian.
Kolektív 5.A na vyhlásení výsledkov literárnej súťaže PSFU v Bratislave

V piatok 13. októbra 2023 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 34. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2023. Odborná porota, ktorej členmi boli slovenskí spisovatelia Marta Hlušíková, Dado Nagy a Erik Ondrejička, zaradila kolektív žiakov 5.A medzi ocenených a pozvala žiakov na slávnostné vyhodnotenie 34. ročníka PSFU.
Svetový deň zvierat

V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sme si s deťmi pripomenuli Svetový deň zvierat. Zvieratá sú súčasťou a krásou života na tejto planéte, život bez nich si vieme len ťažko predstaviť. Veľa z nás má doma zvieratká o ktoré sa staráme, chránime ich a máme ich radi. Deti mali možnosť si pozrieť zaujímavé filmy o živote zvierat, ako sa o zvieratá starať a ako sa máme k ním správať. S radosťou si prezerali encyklopédie a časopisy o zvieratách. Pracovali na plagátoch, na ktoré si kreslili a lepili svoje obľúbené zvieratká. Niektoré deti si priniesli fotografie svojich zvieratiek a niektoré aj svojich živých zvieracích miláčikov.