ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 12/2018

Zmluva 12/2018. Zverejnená dňa 6.4.2018.
Zmluva 7/2018

Zmluva 7/2018. Zverejnená dňa 2.3.2018.
Zmluva 5/2018

Zmluva 5/2018. Zverejnená dňa 15.2.2018.
Zmluva 4/2018

Zmluva 4/2018. Zverejnená dňa 15.2.2018.
Zmluva 1/2018

Zmluva 1/2018. Zverejnená dňa 1.2.2018.
Zmluva 31/2017

Zmluva 31/2017. Zverejnená dňa 27.12.2017.
Zmluva 30/2017

Zmluva 30/2017. Zverejnená dňa 22.12.2017.