ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 29/2018

Zmluva 29/2018. Zverejnená 11.12.2018.
Zmluva 28/2018

Zmluva 28/2018. Zverejnená 11.12.2018.
Zmluva 27/2018

Zmluva 27/2018. Zverejnená 6.12.2018.
Zmluva 26/2018

Zmluva 26/2018. Zverejnená 5.12.2018.
Zmluva 24/2018

Zmluva 24/2018. Zverejnená 18.7.2018.
Zmluva 25/2018

Zmluva 25/2018. Zverejnená 19.9.2018.
Zmluva 23/2018

Zmluva 23/2018. Zverejnená dňa 18.7.2018.
Zmluva 22/2018

Zmluva 22/2018. Zverejnená dňa 3.7.2018.
Zmluva 21/2018

Zmluva 21/2018. Zverejnená dňa 19.6.2018.
Zmluva 19/2018

Zmluva 19/2018. Zverejnená dňa 23.5.2018.
Zmluva 17/2018

Zmluva 17/2018. Zverejnená dňa 23.5.2018.
Zmluva 15/2018

Zmluva 15/2018. Zverejnená dňa 23.5.2018.