ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 15/2018

Zmluva 15/2018. Zverejnená dňa 21.5.2018.
Zmluva 12/2018

Zmluva 12/2018. Zverejnená dňa 6.4.2018.
Zmluva 7/2018

Zmluva 7/2018. Zverejnená dňa 2.3.2018.
Zmluva 5/2018

Zmluva 5/2018. Zverejnená dňa 15.2.2018.
Zmluva 4/2018

Zmluva 4/2018. Zverejnená dňa 15.2.2018.
Zmluva 1/2018

Zmluva 1/2018. Zverejnená dňa 1.2.2018.