ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 14/2021

Zmluva 14/2021. Zverejnená 22.11.2021.
Zmluva 13/2021

Zmluva 13/2021. Zverejnená 1.10.2021.
Zmluva 12/2021

Zmluva 12/2021. Zverejnená 30.9.2021.
Zmluva 11/2021

Zmluva 11/2021. Zverejnená 30.9.2021.
Zmluva 10/2021

Zmluva 10/2021. Zverejnená 25.9.2021.
Zmluva 9/2021

Zmluva 9/2021. Zverejnená 10.9.2021.
Zmluva 8/2021

Zmluva 8/2021. Zverejnená 30.8.2021.
Zmluva 7/2021

Zmluva 7/2021. Zverejnená 9.8.2021.
Zmluva 6/2021

Zmluva 6/2021. Zverejnená 25.6.2021.
Zmluva 5/2021

Zmluva 5/2021. Zverejnená 31.3.2021.
Zmluva 3/2021

Zmluva 3/2021. Zverejnená 18.2.2021.
Zmluva 2/2021

Zmluva 2/2021. Zverejnená 31.1.2021.
Zmluva 1/2021

Zmluva 1/2021. Zverejnená 08.1.2021.