ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 16/2017

Zmluva 16/2017. Zverejnená dňa 15.5.2017.
Zmluva 15/2017

Zmluva 15/2017. Zverejnená dňa 12.4.2017.
Zmluva 13/2017

Zmluva 13/2017. Zverejnená dňa 31.3.2017.
Zmluva 12/2017

Zmluva 12/2017. Zverejnená dňa 31.3.2017.
Zmluva 11/2017

Zmluva 11/2017. Zverejnená dňa 31.3.2017.
Zmluva 10/2017

Zmluva 1/2017. Zverejnená dňa 30.3.2017.
Zmluva 7/2017

Zmluva 7/2017. Zverejnená dňa 17.2.2017.
Zmluva 3/2017

Zmluva 3/2017. Zverejnená dňa 16.1.2017.