ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 22/2016

Zmluva 22/2016. Zverejnená dňa 13.10.2016.
Zmluva 21/2016

Zmluva 21/2016. Zverejnená dňa 7.10.2016.
Zmluva 18/2016

Zmluva 18/2016. Zverejnená dňa 26.8.2016.
Zmluva 17/2016

Zmluva 17/2016. Zverejnená dňa 4.8.2016.
Zmluva 16/2016

Zmluva 16/2016. Zverejnená dňa 9.5.2016.
Zmluva 14/2016

Zmluva 14/2016. Zverejnená dňa 28.4.2016.
Zmluva 11/2016

Zmluva 11/2016. Zverejnená dňa 9.3.2016.