Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Videli sme novú podobu rozprávky Mrázik
Dňa 3.11.2009 sme s našimi piatakmi a šiestakmi zavítali do Divadla Nová scéna v Bratislave a vychutnali si nové rozprávkovo-pesničkové spracovanie legendárnej ruskej rozprávky Mrázik.
Návšteva Žochárika v 1.D
Ako sme oslávili 26. október – Medzinárodný deň školských knižníc – I
Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorého mottom je "Školské knižnice: Veľký obraz – divadelné stvárnenie najzaujímavejšieho príbehu".
Ako sme oslávili 26. október – Medzinárodný deň školských knižníc – II
Knižnica sa zmenila na divadelné javisko hýriace rozprávkovými bytosťami.
Seminár k Programu APROGEN
V Trenčíne sa konal 27. októbra 2009 odborno-metodický seminár pre učiteľov a riaditeľov škôl zapojených do Programu APROGEN.
Halloween v ŠKD – Spoznávame tradície iných národov
Pracovné stretnutie k projektu
Od septembra 2009 realizujeme na našej škole projekt pod názvom „Obsahová a procesuálna prestavba vzdelávania vzhľadom na požiadavky súčasnej spoločnosti.“
Primátor besedoval s deviatakmi
V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie (ETMD) sa konala 21. októbra 2009 beseda žiakov deviatych tried s primátorom mesta Topoľčany Ing. Petrom Balážom.
Slovo žije v reči
Dňa 26.10.2009 sme sa zapojili do celoslovenskej akcie k Medzinárodnému dňu knižníc súťažou“ Slovo žije v reči. Dokáž to!“
Výstup na Oponický hrad
Topoľčany v minulosti - beseda s Jozefom Červeným
Čitateľský maratón
Prechádzka po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň
O tom, že učiť sa dá aj v prírode, sa presvedčilo 50 piatakov našej školy na exkurzii po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň.
Účelové cvičenie – jeseň 2009
Prvé účelové cvičenie v školskom roku 2009/2010 sa konalo 30.9. a 1.10.2009.
Praktický seminár Incredible English
Dňa 30. septembra 2009 sa v priestoroch našej školy, v spolupráci s distribučnou spoločnosťou SUGARBOOKS a so zastúpením Oxford University Press na Slovensku, uskutočnil praktický seminár pre učiteľov anglického jazyka.