Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Noc v škole
Prvouka v 2.B trochu inak
Divadlo Babadlo
La hora de la cultura hispana – Hodina hispánskej kultúry
Exkurzia Brodzany
Školský výlet 5.C a 5.D
Piknik v ŠKD
Turistický vláčik
Koncoročný výlet 5.B, 8.D
Prezentácie ročníkových prác v 3. a 4.ročníku
Školský výlet 7.C a 7.D
Školský výlet 3.A a 4.A
Školský výlet
Švihadlový maratón
Svetový deň oceánov