Výtvarná tvorba


Práce žiakov našej školy z hodín výtvarnej výchovy.

Hľadanie výrazu – 1. stupeň

Práce vznikli prepojením programov Skicár a WordArt. Žiaci nadobudli jednak teoretické vedomosti a praktické zručnosti v práci s týmito programami, jednak výsledkom ich snaženia sú celkom efektné a pôsobivé výtvarné práce. Milo na nich pôsobia i obrázky, ktoré sú vhodne vybrané k motívu a pekne dotvárajú kompozíciu.
Portrét

Tieto počítačové grafiky boli vyhotovené v programe Skicár. Nasledovali po klasických portrétoch, kde sa žiaci zamerali na zobrazovanie hlavy a častí tváre. V prácach je využitá expresívna sila farby, voľnejšia kresba a silný kontrast. Vhodne riešeným pozadím je umocnený celkový výtvarný výraz. Ako inšpiračný zdroj boli využité diela kubizmu a expresionizmu.
Parafráza – ako Picasso

Žiaci po prezretí prezentácie o Pablovi Picassovi vytvárali práce, v ktorých sa usilovali priblížiť sa k jeho, hlavne ženským portrétom. Námetovo sú práce podobné, odlišujú sa použitými technikami programu RNA – akvarel, koláž, maľba, kresba, štruktúrované plochy. Po výrazovej stránke sú veľmi pôsobivé a svojím spôsobom i originálne.
Parafráza umeleckého diela

Tieto výtvarné práce sú voľným napodobnením diel maliarov moderných umeleckých smerov 19.- 20. storočia. V prácach vyniká silná kresba, pestrá farebnosť, kontrast a je tu tiež snaha ,čo najlepšie, v daných možnostiach, napodobniť techniku maľby. Pekná je parafráza van Goghových slnečníc.
Niečo v niečom – priestor pre fantáziu

Tematické práce, kde žiaci prejavili svoju obrazotvornosť a nápaditosť. Riešili problém, súčasťou ktorého bolo zatajiť, skryť ľudskú postavu tak, aby čiastočne splynula s prostredím a zároveň, aby ju bolo možné postrehnúť. Práce sú prevedené v programe Revelation Natural Art, ktorý ponúka veľké množstvo výtvarných techník.
Mandala – ale nie sypaná

Obrazy mandál sme síce nevytvárali zo zafarbeného piesku ani ryžovej múky alebo iného sypkého materiálu, ale zato sme sa usilovali zachovať určité zákonitosti pri ich tvorbe, kde ide o harmonické spojenie kruhov, štvorcov a iných obrazových prvkov. Hlavné je, že každá mandala obsahuje centrálny bod, ktorý je počiatkom i koncom celého vesmírneho systému. Podľa týchto farebných návrhov možno niekedy urobíme i sypané mandaly.
Vtáčí strom – počítačová grafika

Práce sú vytvorené v programe Revelation Natural Art v 5. ročníku. Je tu rozvinutý jednak rozprávkový motív, jednak sa téma dotýka i životného prostredia a tiež vzťahu detí k prostrediu, v ktorom žijú. Cieľom bolo tiež prepracovať sa k dobrým kompozičným riešeniam, ktoré deti dosiahli zaujímavou súhrou línií, riešením priestoru, hrou s detailami. S farbami si tiež pekne poradili, niektorí žiaci menili lokálnu farebnosť, niektorí využili obmedzenú farebnú škálu, iní sa snažili o skutočnú farebnosť. Práce sa vydarili, mali sme z nich radosť, niektoré sme zarámovali a teraz nám krášlia priestory školy.
Šatka – návrh

Dekoratívne práce v programe Skicár, kde sme riešili plochu štvorca. Vytvárali sme dekory s amorfnými, geometrickými, vecnými, rastlinnými a inými prvkami. Zároveň boli využité i poznatky o farbách ( harmonické, neharmonické, príbuzné, podvojné, potrojné, kontrastné...)
Maľovanie na telo – Body Art

Niekoľko záberov z výtvarnej akcie Na tele maľované. Ďalšie snímky nevyšli dobre. Tieto činnosti sú spestrením hodín výtvarnej výchovy, kde okrem farieb, tvarov, línií, kontrastu i ľudské telo je vnímané ako výrazový prostriedok. Je však potrebné, aby farby boli kozmeticky testované a exspiračná doba ešte aktuálna. Inak by nás mohla prekvapiť nepríjemná alergická reakcia.