Archív WWW

Archív príspevkov www stránky školy od r.2009-2021 v sekcii Úvodná stránka.
Ocenení Ďakovným listom

V utorok 25. júna boli žiaci topoľčianskych škôl ocenení Ďakovným listom primátora mesta Topoľčany. Medzi vybranými žiakmi nechýbali ani zástupcovia našej školy. Z rúk primátora Ing. Petra Baláža prevzalo Ďakovné listy šesť jednotlivcov a traja zástupcovia kolektívov.
JURASSIC PARK – 3D

Jednou z koncoročných odmien pre našich žiakov bola aj návšteva kina v Spoločenskom dome v Topoľčanoch, kde si mohli mladší žiaci pozrieť 3D film Zambezia a starší žiaci 3D film Jurský park. Tento najkultovejší film všetkých čias málokto ešte nevidel. Dnes sme mali možnosť uvidieť ho v novom 3D prevedení.
Posledný výlet 9.A

Žiaci 9.A zavŕšili školský rok aj svoje pôsobenie na ZŠ Tribečská vydareným štvordňovým výletom v Belianskych Tatrách, Zamagurí a v Pieninskom národnom parku. V dňoch 21.6. – 24.6.2013 opustili rodné mesto, aby sa vydali do našich prekrásnych hôr, ktoré fascinujú našich i zahraničných turistov. Patrične si vychutnali v tomto impozantnom prostredí posledné spoločné chvíle, ktoré mali vyplnené kvalitným programom.
Milí moji deviataci!

Je tu čas, kedy sa nám v tvárach bije úsmev so slzami. Smejeme sa na zážitkoch, príhodách, ktoré sme spolu zažili v triede i na výletoch a plačeme, že je koniec. Koniec jednej etapy života, ktorý sa vám, dúfam, zaryje hlboko do sŕdc a budete spomínať iba v dobrom. Boli ste moja prvá trieda, prví žiačikovia, ktorých som videla každý deň rásť, dospievať, prebíjať sa prvými životnými problémami.
Aj učitelia sa rozlúčili so školským rokom

Pedagógovia a prevádzkoví pracovníci našej školy ukončili školský rok 2012/2013 rozlúčkovým posedením vo vkusnom prostredí reštaurácie In Mezzo v Nitrianskej Strede. Po náročnom školskom roku sa konečne mohli nerušene porozprávať, posedieť si a vychutnať vzájomné rozhovory, na ktoré počas školského roka zostáva učiteľom veľmi málo času.
Hurá, prázdniny!!!

Posledný júnový deň patrí k dňom, ktoré majú radi všetci školopovinní, lebo netrpezlivo očakávajú prázdniny. Koniec školského roka pripadol tento rok na 28. jún 2013. Slniečko nazeralo do tried, kde sa poslednýkrát schádzali žiaci, aby si prevzali z rúk triednych učiteľov vysvedčenia, v ktorých je zhodnotená ich celoročná práca, snaha, vedomosti aj správanie.
Začiatok školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2013/2014 sa uskutoční na školskom dvore Základnej školy, Tribečská 1653/22 v pondelok 2. septembra 2013 o 8.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci sústredia vo svojich triedach. Činnosť v ŠKD sa začne od 3. septembra 2013. Školská jedáleň poskytuje obedy od 3. septembra 2013 (utorok). Stravníkom pani vedúca škol. jedálne vydáva šeky 27. – 30. augusta a 2. septembra 2013.
Školský rok 2013/2014 sme začali slávnostne

2. septembra 2013 o 8.00 hod. bol v našej škole slávnostne otvorený školský rok 2013/2014. Žiakom skončili letné prázdniny a školské ihrisko, kde sa slávnostný akt konal, ožilo vravou žiakov, učiteľov i rodičov. Hlavne žiaci sa chceli podeliť so svojimi prázdninovými zážitkami. Plní očakávania a zvedavosti boli hlavne najmladší žiaci – prváčikovia, ktorí si od dnešného dňa budú zvykať na školské povinnosti.
Skrášľujeme si okolie ŠKD

A opäť sa všetci stretávame v školskom roku 2013/2014. Pani vychovávateľky pre nás pripravili pekné popoludnie. Na začiatku sme sa porozprávali, čo budeme robiť, ako sa správať a kam odpad, ktorý si na našom školskom ihrisku vyzbierame, dáme. Rozhodli sme sa vyzbierať odpadky, vyčistiť, skrášliť a upraviť si okolie ŠKD.
VI. topoľčiansky deň zdravia

V stredu 18. septembra 2013 sa naši žiaci v sprievode pedagógov zúčastnili aktivít VI. ročníka podujatia na prevenciu civilizačných chorôb – Topoľčiansky deň zdravia. Jeho cieľom bola podpora zdravého životného štýlu, propagácia zdravotnej výchovy a osvety medzi širokou verejnosťou. Zapojili sa doň zástupcovia zdravotných poisťovní a firiem orientovaných na výživové doplnky a produkty racionálneho stravovania.
Beseda o Alzheimerovej chorobe

V rámci Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa žiaci 8. a 9. ročníka 20. septembra 2013 zaoberali problematikou tohto degeneratívneho ochorenia mozgu, ktorým trpí na Slovensku až 60 tisíc ľudí. MVDr. Vojtech Lisák, CSc. z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch im prednášal o prevencii a príčinách tejto nebezpečnej choroby. Počas prednášky sa žiaci dopočuli, že aj nesprávne stravovacie návyky, fyzická a psychická nečinnosť môžu byť spúšťačmi tohto ochorenia.
Prvé účelové cvičenie

Jesenné účelové cvičenie v školskom roku 2013/2014 sa v našej škole konalo 25. a 26. septembra podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 – Ochrana života a zdravia. Počas prvého dňa si žiaci prehlbovali osnovami predpísané teoretické i praktické poznatky a pripravili si náčrt a popis trasy na mape Topoľčian, po ktorej sa nasledujúci deň vydali na určené miesto.
Mliečny úsmev

"Aj ja ľúbim mlieko! Ja mám ešte radšej jogurt!" prekrikovali sa deti v školskom klube, kde si 25.9.2013 pripomenuli Svetový deň mlieka. Rozprúdila sa medzi nimi živá debata o mlieku, význame jeho pitia, o tom, skadiaľ ho získavame a či má pre nás dôležitý význam.
Jesenná ochutnávka

Dňa 26.9.2013 sa v ŠKD uskutočnila „Jesenná ochutnávka ovocia a zeleniny„, ktorá zahŕňala ochutnávanie ovocných a zeleninových šalátov. Deti súťažili, či spoznajú, o aké ovocie alebo zeleninu ide.
Prechádzka po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň

O tom, že učiť sa dá aj v prírode, sme sa presvedčili a spolu s nami aj piataci našej školy na exkurzii po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň.