Archív WWW

Archív príspevkov www stránky školy od r.2009-2021 v sekcii Úvodná stránka.
Hrady na Slovensku

Počas posledných školských týždňov sa žiaci 4.A na hodinách ANJ ponorili do poznávania histórie slovenských hradov a zámkov. Spoločne vytvorili veľký plagát, na ktorom v anglickom jazyku predstavujú 11 viac i menej známych hradov, zámkov a zrúcanín. Pri jeho tvorbe pracovali individuálne aj skupinovo, vyhľadávali informácie, pracovali s textom a tiež rozvíjali svoju tvorivosť. Mgr. Katarína Melušová
Výtvarná súťaž Volavkine výtvarné dni

ZŠ s MŠ v Preseľanoch organizovali už 25. ročník výtvarnej súťaže Volavkine výtvarné dni. Tento rok je to na tému "Ako chutí škola", ktorá ponúka možnosť vidieť školu ako zdroj múdrosti, vzdelania, radosti a uvedomiť si hodnotu sociálnych vzťahov.
Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021 – Otec nablízku

Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa vyhlásilo celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 OTEC NABLÍZKU. Téma Dňa rodiny 2021 prepája Rok svätého Jozefa a Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor deťom a mladým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch.
Topoľčianska školská stolnotenisová liga

11. júna 2021 sa v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch odohralo prvé kolo 2. ročníka Topoľčianskej školskej stolnotenisovej ligy. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov.
Chemická olympiáda v školskom roku 2020/2021

Chemická olympiáda je v poradí treťou najstaršou predmetovou postupovou súťažou v rámci olympiád. Po prvýkrát bola organizovaná v školskom roku 1964/65. Tento školský rok prebiehal už jej 57. ročník. Žiaci základných škôl súťažili v kategórii D. Všetky kolá sa vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu uskutočnili online.
Jerusalema

Žiaci a učitelia 1. stupňa základnej školy Tribečská sa spojili a zapojili sa do tanečnej výzvy Jerusalema. Pod vedením fotografa a kameramana Petra Faltysa sa natočil videoklip, ktorým sme aj my chceli podporiť dobrú vec. Tohto celosvetového tanca sa zúčastnili dospelí, deti, mladí, starí z celého sveta, a tak sme sa aj my chceli stať súčasťou globálneho trendu. Žiaci sa z tanca veľmi tešili, prežívali to celým srdcom a mali z toho úžasný zážitok. Mgr. A.Fábiková
Oceňovanie učiteľov 2020 a 2021

Deň učiteľov, ktorý si každoročne pripomíname 28. marca je sviatkom všetkých učiteľov, ktorých je na Slovensku viac ako stotisíc. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne školské, regionálne i celoplošné oceňovania ich práce. Kvôli pandémii a dištančnému vzdelávaniu sa oceňovanie učiteľov konalo až nedávno, čo umožnili opatrenia regionálneho Covid automatu.
Divadelné predstavenie Analfabeta Negramotná

Dňa 27.5.2021 sa žiaci 3.ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Analfabeta Negramotná. Je to bábková inscenácia inšpirovaná rovnomennou knižkou od Jána Uličianskeho.
Deň detí v ŠKD

Jún už tradične patrí deťom. Tento rok sme ho už mohli osláviť naplno a prežiť tak krásne popoludnie v ŠKD. Deti sa vyšantili v rôznych disciplínach, zatancovali si a oddýchli na deke. Oslava Dňa detí pokračovala piknikom. Za úspešné zvládnutie ich čakala sladká odmena.
Čo vieš o hviezdach - krajské a celoslovenské kolo

Dňa 6. mája 2021 sa uskutočnilo online krajské a celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Maxim Kopčan (6.A) obsadil 1. miesto v kraji a 1. miesto v celoslovenskom kole v 1. kategórii. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.
Prváci v Tribečskom múzeu

V posledný májový týždeň sa naši malí prváčikovia vybrali na exkurziu do Tribečského múzea v Topoľčanoch, kde sa zoznámili s prírodou stredného Ponitria. Na vlastné oči videli živočíchy, vtáky, rastliny, ktoré sa nachádzajú na území pohoria Tríbeč.
Svetový deň mlieka v I. D

Ak chceš zdravý byť, musíš mlieko piť. Syry, jogurt, smotana, to je zdravia ochrana. Tieto verše boli súčasťou celého vyučovania pri príležitosti Dňa mlieka, ktorý si pripomíname vždy tretí májový utorok, už od roku 1957. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy.
Naše práce až v Taliansku

Medzinárodná výtvarná súťaž PLANETANDO "Pátranie po chýbajúcej planéte" v Chianti bola vyhlásená skupinou štyroch mladých nadšencov Astronuts, ktorá spolupracuje s Polyfunkčným Observatóriom v Chianti (Toskánsko - Taliansko) a Florentskou univerzitou. Snahou tejto iniciatívy je šíriť záujem mladých o vesmír a mimoslnečné sústavy.
Výtvarná súťaž GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO

Do XXV. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO sa naša škola zapojila v 3 témach a v 2 kategóriách. Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z podujatí každoročných osláv, ktoré sa konajú v rámci Svätogorazdovských dní po celom Slovensku.
Výtvarno-fotografická súťaž KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko vyhlásili fotografickú, výtvarnú a literárnu súťaž detí a mládeže s environmentálnym zameraním realizovanú pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane "Deň Zeme 2021".