Archív WWW

Archív príspevkov www stránky školy od r.2009-2021 v sekcii Úvodná stránka.
„Koľko lásky sa zmestí od krabice od topánok“

Vyčariť úsmev na tvárach našich seniorov a potešením srdiečka sa rozhodli zapojiť do výzvy aj naše deti zo ZŠ Tribečskej. Poďakovanie patrí deťom z piateho a šiesteho oddelenia ŠKD, ktorí sa rozhodli urobiť radosť seniorom a prinášali niečo voňavé, sladké, slané, čítanie, lúštenie, z každého rožku - trošku a niečo pekné na pamiatku. Nachystané a pripravené prekvapenia deti odovzdali p. Pušecovej, ktorá ich odovzdala do správnych rúk. Veľké ďakujem patrí rodičom, pretože bez ich podpory by to určite nezvládli. Veríme, že prekvapenia v krabičkách urobia radosť tým, ktorých nemá kto obdarovať. Všetkým seniorom prajeme príjemné vianočné sviatky!
Moje vysnívané Vianoce

Pod touto výzvou, ktorú organizuje Tribečské osvetové stredisko v TO sme sa ju rozhodli prijať a pokúsiť šťastie. Deti z piateho a šiesteho oddelenia neskrývali radosť a v ich očiach sa začalo vynárať množstvo nápadov. Obrázky ktoré nakreslili zaslali do súťaže a budú očakávať či sa im dostane kladná a povzbudivá odpoveď. Veď posúďte ich výtvory a nápady na našej školskej stránke. „Držte nám palce!“
Rozprávkové vyučovanie

Jeden novembrový deň bol pre prváčikov netradičný – stali sa z nich usilovné včielky. Vyučovanie sa zmenilo na zábavu. Myslím, že tento zvláštny a zaujímavý deň sa nám vydaril. Deti mali z neho radosť. A že nám bolo dobre – uvidíte, ak si prezriete naše fotografie.
Vložte do krabice kúsok lásky!

Tento dobrovoľný projekt ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ pre našich seniorov sa realizuje už tretí rok. Krásna myšlienka oslovila mnoho ľudí, ktorí sa zapojili do zbierky darčekov pre našich seniorov po celom Slovensku.
Corona nás nezlomila, do práce nás povzbudila!

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata! Jeseň je jedno z najpestrofarebnejších ročných období, kedy spoločne a pravidelne tematicky zhotovujeme, skrášľujeme, zdobíme oddelenia ŠKD. Aj keď sme boli naučení na veselé šantenie a zábavné popoludnia v podobe tekvičkovej párty, súčasná situácia nám to nedovoľuje. My sa sme sa aj tak nevzdali a pokračovali sme v tejto tradícii formou tvorenia výrobkov. Hoci nám počasie vždy neprialo, deti si spríjemňovali chvíle rozvojom jemnej motoriky tvorivosťou a kreativitou – fantázii sa medze nekládli. Vo fotogalérii si môžete prezrieť fotografie detských prác.
Blokové vyučovanie majú žiaci veľmi radi

Blokové vyučovanie majú žiaci veľmi radi. Využili sme ešte príjemné jesenné počasie a vybrali sme sa na školské ihrisko. Matematické učivo Rímske čísla si žiaci precvičili na hodine vlastivedy Slovensko v minulosti a dnes. Žiaci si vytvorili časovú priamku, vyznačili pomocou kameňov významné obdobia našej histórie. Pomocou nalámaných drievok spravili rímske číslice a označili historické obdobia na časovej priamke. Precvičili si rímske číslice, upevnili si dávnu minulosť Slovenska a užívali si pobyt na čerstvom vzduchu.
Výtvarná súťaž - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlásil 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Do tejto výzvy sa zapojili žiaci 6.C a 7.A triedy na hodinách výtvarnej výchovy. Do súťaže bol zaslaný aj metodický list realizujúcej učiteľky Mgr.Lucie Benkovej. Mgr.Lucia Benková
Projekt záložka do knihy

Aj tento rok sme sa zapojili do 11. ročníka česko–slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma je Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.
Objavujeme poklady v našej knižnici

Aj tento rok sme sa zapojili do 16. ročníka celoslovenského projektu NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020.
Želania pre seniorov v Rádiu Topoľčany

Jeseň je obdobím, ktoré hrá rôznymi farbami. Práve v tomto období sa aj život tak trochu hrá s nami všetkými. Mesiac október je už od nepamäti venovaný našim najstarším. Veď niet krajšieho a láskavejšieho pohladenia, úsmevu ako od starej mamy, či starého otca. Ani naši žiaci na svojich starých rodičov nezabudli. Aj keď mali pripravené rôzne aktivity, situácia sa vyvinula inak. Vzhľadom na pandémiu, ktorá nastala, sa žiadne podujatie nemohlo konať. Preto Rádio Topoľčany, v spolupráci s našimi žiakmi, pripravilo pásmo pre seniorov.
Medzinárodný deň školských knižníc v podaní siedmakov a ôsmakov

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999.
Výtvarná súťaž - EKOPOSTER

MŠVVaŠ SR v spolupráci s mestom Trstená vyhlásilo celoslovenskú súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl 2.stupňa. Do súťaže sa zapojili žiaci 5.D, 6.D a 6.B. Spolu 28 žiakov so svojimi nepublikovanými prácami rôzneho formátu využili rôzne výtvarné techniky. Vytvorili plagáty s enviromentálnou tematikou.
Medzinárodná súťaž umeleckej tvorivosti - Zelený svet

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila 25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti - Zelený svet. Prostredníctvom jubilejnej témy "Je to v mojich rukách" vyzýva mladých ľudí, aby sa zamysleli nad aktuálnymi enviroproblémami a ich riešením a následne svojou tvorbou a aktivitami vyjadrili svoj osobný postoj k tejto téme.
Jesenné tvorenie

Jesenné upršané dni sme si s deťmi v ŠKD krátili opať tvorením. Deti pracovali s gaštanmi, kukuricou či jesennými listami. Prejavili tak svoju fantáziu, kreativitu a tešili sa so svojich prác, ktoré nám spestrili triedy.
Mesiac úcty k starším

„Babka, dedko, urobíme pre Vás všetko!“.......... Poviem Vám to celkom skrátka,........................ babička je kamarátka. ........................................... Taký koláč – makovník, neupečie veru nik. ............ A môj dedko? Nemá chyby! ............................... Naučil ma chytať ryby, zatĺcť klinec, kopať futbal, ...... - môjho dedka by som nedal!