Archív WWW

Archív príspevkov www stránky školy od r.2009-2021 v sekcii Úvodná stránka.
Literárna a výtvarná súťaž

Tento rok je to už 13. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Vyhlasovateľom sú Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Hlavní partneri sú Banskobystrický samosprávny kraj, Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica a Mestský úrad Banská Bystrica a mediálni partneri Ročenka odbojárov a Bojovník.
Výtvarná súťaž

Spolok pre obnovu dediny a obec Miklušovce vyhlásili 7. ročník výtvarnej súťaže pre deti, ktoré žijú v dedinkách na Slovensku alebo ktoré zaujímavým výtvarným spôsobom dokážu vyjadriť krásy našich dedín.
Výtvarná súťaž

Usporiadateľom súťaže je Združenie Tatry so sídlom v Kežmarku v spolupráci so Zväzkom Euroregion Tatry so sídlom v Nowom Targu. Aj naši výtvarníci Holbay, Pakši, Koncová, K. Vargová, Čorňaková (všetci 8.A), Kollárová (5.D) a Patai (8.B) sa zapojili do tejto výzvy.
Čitateľský maratón v anglickom jazyku

Dňa 24. júna 2021, tak ako každý rok, sa na škole uskutočnil Čitateľský maratón v anglickom jazyku, do ktorého sa zapojili žiaci 2. až 7. ročníka. Celkovo sa tejto udalosti zúčastnilo 339 čitateľov, samozrejme počas maratónu boli dodržané všetky epidemiologické opatrenia.
Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku EnglishStar

Žiaci našej školy sa 17. júna 2021 zúčastnili súťaže EnglishStar. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Topoľčianska školská stolnotenisová liga – 3. kolo

25. júna 2021 sa v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch odohralo tretie kolo 2. ročníka Topoľčianskej školskej stolnotenisovej ligy. Našu školu reprezentovalo opäť 13 žiakov.
Objavujeme čaro chémie

Európske lýceum v spolupráci so Združením učiteľov chémie uskutočnilo súťažný projekt s názvom: Medzi-laboratórne porovnávacie testy. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci z našej školy: Alexander Velčický 7.B, Liliana Stanková 7.A, Tereza Strejčková 7.C, Peter Švajc 7.C, Karolína Jamrichová 8.B a Barbora Duscheková 8.B.
Výtvarno-fotografická súťaž "KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY"

Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko vyhlásili fotografickú, výtvarnú a literárnu súťaž detí a mládeže s environmentálnym zameraním realizovanú pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane "Deň Zeme 2021". Uspeli sme vo výtvarnej sekcii vďaka žiakom Vladimírovi Shapalievichovi zo 4.D a Ninke Hariňovej z 8.B. Čestné uznania našich žiakov nás potešili a zároveň im ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy. Mgr. L. Benková
Školský výlet 2.A

V stredu 23. júna 2021 sa vybrali žiaci 2.A na koncoročný školský výlet do neďalekej obce Solčany. Cieľom výletu bola návšteva hospodárskeho dvora a opekačka.
Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo 67. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 17. (poézia) a 18. (próza) júna 2021 v Divadle Shasho Základnej školy Jána Hollého v Topoľčanoch. Organizátorom tohto ročníka bolo už tradične Tribečské osvetové stredisko. Naši recitátori podali vynikajúce výkony.
Topoľčianska školská stolnotenisová liga 2. ročník – 2. kolo

Dňa 18. júna 2021 sa uskutočnilo druhé kolo druhého ročníka Topoľčianskej školskej stolnotenisovej ligy. V sprievode pána učiteľa telesnej a športovej výchovy Ladislava Vozára sa stolnotenisovej ligy v Stolnotenisovej hale Topoľčany zúčastnili títo žiaci: Hlásniková, Martišková, Kutňanský, Macko, Burian, Košťál, Slávič, Valaský, Gajdošová, Kollár, Macek, Michalička, Martišková.
Otvorenie novej Hádzanárskej haly Topoľčany

Dňa 10. júna 2021 sa za prítomnosti primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej uskutočnilo slávnostné otvorenie Hádzanárskej haly Topoľčany. Ako prví si novú halu prišli vyskúšať najmenší hádzanári, z našej školy to boli žiaci a žiačky: Rybanská, Šlosár, Gucký, Švanlík, Lipka, Kollár, Salaj, Goga a Pavle. Primátorka mesta zaželala všetkým žiakom veľa úspechov v novej športovej hale. Mestská športová hala prešla v priebehu roka kompletnou rekonštrukciou a je pripravená na 2050 divákov, taktiež spĺňa podmienky na konanie medzištátnych zápasov. Ladislav Vozár
Nová kráľovná a králi čítania

V utorok 15. 6. 2021 sme v školskej knižnici vyhlásili nových kráľov čítania. V celoročnej čitateľskej súťaži tento školský rok najviac čítali druháci a štvrtáci.
Výstava našich žiakov v priechodovej chodbe ZŠ

Ako je už tribečskou tradíciou - naši výtvarníci každoročne dvakrát do roka prezentujú svoju tvorbu v priestoroch priechodovej chodby medzi hlavnou budovou a prístavbou. Po minulé roky to bola tvorba výtvarného krúžku Machule. Tento rok bol iný ako ostatné roky. Napriek tomu, že žiaci mali prezenčnú výtvarnú výchovu len počas dvoch mesiacov, študenti 2. stupňa sa môžu pochváliť skvelou prácou. Názov výstavy sme zvolili podľa názvu jednej z nich: "Láska je farebná". Mgr. L. Benková
Súťaž Rádia Topoľčany

1. júna žiaci II.A a IV.A prijali výzvu Rádia Topoľčany. To, pri príležitosti MDD, vysielalo špeciálnu detskú reláciu. Po zábavnej časti žiaci s napätím počúvali náučnú časť a pozorne si zapísali všetky indície. O KAMARÁTSTVE, RADOSTI A HRE vytvorili projekt a tým sa zapojili do súťaže. Na „Topoľčianskom dni detí“ bol ocenený projekt IV.A, za ktorý dostali žiaci sladkú odmenu. Mgr.J.Rumanová