Archív WWW

Archív príspevkov www stránky školy od r.2009-2021 v sekcii Úvodná stránka.
Prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl

Od septembra 2013 je v činnosti prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl s celoslovenskou pôsobnosťou. Prvoradým cieľom portálu IQKIDS.SK je informovať učiteľov, odborných zamestnancov CPPPa P, ako aj rodičov a verejnosť o existencii tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, a aj o školách, v ktorých sa tieto deti vzdelávajú.