Archív WWW

Archív príspevkov www stránky školy od r.2009-2021 v sekcii Úvodná stránka.
Umelecké súťaže pre žiakov 2. stupňa

Aj počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci 2. stupňa aktívne zapájajú do nepovinných výziev. Na druhom stupni máme veľa nadaných budúcich umelcov. V druhom polroku sú vyhlásené rôzne výtvarné a fotografické súťaže – Vesmír očami detí, AMFO, Dúha, Výtvarné spektrum, Kráčaj neudržateľne, Biblia očami detí, a ďalšie.
Súťaže "Moje vysnívané Vianoce" a "Maskot"

Tvoríme aj doma. Týmto heslom sa riadia naši malí umelci, ktorí aj napriek dištančnému vzdelávaniu cítia potrebu sa umelecky vyjadriť, preto neváhajú využiť príležitosť a zapájajú sa do rôznych výtvarných súťaží. Pred Vianocami Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch (TOS) vyhlásilo dve výtvarné súťaže: "Moje vysnívané Vianoce" a "Maskot". Aj vy sa môžete potešiť pohľadom na práce našich žiakov.
Návrh loga trička pre európsky deň jazykov

Rada Európy aj tento rok pri príležitosti Európskeho dňa jazykov vyhlásila súťaž, do ktorej sa zapojili naši kreatívni žiaci z 5.B triedy L. Ferková a Sebastian Paulík, J. Ferenčík zo 6.A, Samuel Paulík zo 6.C, a súrodenci Snopoví Adelka z 8.B a Adamko zo 6.A. Do uzávierky k 31.12.2020 sme zaslali súťažné návrhy.
4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v roku 2020 4. ročník súťaže pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Podmienkou súťaže bolo vytvorenie metodického listu s témou UNESCO. Do súťaže sa mohli zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma UNESCO je veľmi široká a v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu.
Projekt „ Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti“

Tak znie názov interaktívneho putovného programu pre mladých ľudí. Hlavnou myšlienkou je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptácia odlišností a netolerancia násilia a extrémizmu v spoločnosti. Tento projekt pripravilo a aj zrealizovalo Gymnázium v Topoľčanoch s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Pasovanie prvákov

Dňa 15.12.2020 zažili prváci v ŠKD veľký deň – Prvácku pasovačku. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili súťaže a hry. Pri plnení úloh sa veľmi snažili a navzájom sa povzbudzovali. Po splnení všetkých zadaní, kde ukázali svoju zručnosť, šikovnosť a vedomosti, zložili prvácky sľub a potom ich pani riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková spolu s pani zástupkyňou Mgr. Martinou Majtánovou pasovali za ozajstných prvákov. Za odmenu deti dostali malý darček, sladkosť a prvácky certifikát. Na záver si deti zatancovali a s chuťou sa pustili do malého pohostenia.
Žiacke vedecké sympózium

Topoľčianske gymnázium organizovalo súťaž pod názvom „Žiacke vedecké sympózium“, ktorá podnecovala žiakov k tvorivosti, rozvíjala ich vedecko-technické poznanie, logické myslenie a zručnosti. Hlavným zámerom súťaže bolo prispieť k popularizácii vedy a ku kvalitnejšiemu porozumeniu vzťahov medzi vedou, technikou a verejnosťou.
Veľa nových kníh v školskej knižnici

V našej škole sa žiaci nemôžu sťažovať na nedostatok kníh v školskej knižnici. Každoročne pribúdajú do knižného fondu nové knihy.
Vianočné posedenie v ŠKD

Dňa 17.12.2020 si piate oddelenie ŠKD urobilo malé vianočné posedenie. Deti sa spoločne porozprávali o Vianociach - ich vzniku, tradíciách, zaujímavostiach, pozreli si ako sa vianočné sviatky oslavovali v minulosti a ako ich ľudia trávia v iných krajinách.
Vianočný darček

"Na stromčeku sviečka svieti, pokoj šťastie nech k Vám letí. A keď rozžiaria sa vaše tváre, by hojnosti ste mali stále".
Mikuláš

Dňa 7. 12. 2020 zaklopala na dvere našej školy na Tribečskej ulici vzácna návšteva – sv. Mikuláš. Sprevádzali ho dvaja anjeli a traja čerti. Ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi tých najmenších a radosť urobil žiakom prvého stupňa. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi našich žiakov trochu preverili. Zisťovali, či sú v škole usilovní, či sa učia a poslúchajú. Mikuláš priniesol kôš plný dobrôt, ktoré pomáhali rozdávať anjeli. Mikulášske balíčky si deti zaslúžili za prednes básničky, ale aj špeciálnym vystúpením s rytmickými hudobnými nástrojmi. Mikuláš priniesol do tried okrem sladkostí i skvelú vianočnú atmosféru, smiech a radosť. Ďakujeme Mikuláš a o rok príď zas.
Život na hrade očami detí

Tribečské múzeum v Topoľčanoch vyhlásilo výtvarnú súťaž „Život na hrade očami detí“. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci 2.A a 2.B triedy. Vo svojich dielach znázornili hrady, princezné, ale aj rytierov, pánov či poddaných. S touto témou sa najlepšie popasovali a ocenené krásnymi darčekmi boli Romanka Guričanová z 2.A a Eliška Andrašková z 2.B triedy. Srdečne gratulujeme! Mgr.Dana Strejčková
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 9. decembra 2020 sa uskutočnil 13. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Tentokrát to bolo online formou. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Testy, ktoré vypracovávali obsahovali učivo o stredoveku. V teste boli aj otázky z regionálnej histórie, ako aj z polročného učiva každého ročníka.
Mikulášske vyučovanie prvákov

Veľmi radi realizujeme netradičné formy vyučovania pre deti, aby bolo pre nich učenie názorné, pestré a aj zábavné, doplnené rozličnými aspektmi. A tak si naši prváčikovia z I.B, I.C a z I.D na začiatku decembra vyskúšali tvorivé netradičné projektové vyučovanie. Žiaci skúšali, tvorili, pracovali na interaktívnej tabuli, riešili problémové úlohy aj súťažili. Pracovali pri tabuli, na zemi, v kútikoch a centrách učenia, v sede, v ľahu, ... a to sa im veľmi páčilo. Všetky aktivity deti robili s veľkou radosťou, nadšením a takéto vyučovanie ich bavilo. Určite si ho v budúcnosti ešte zopakujeme. G. Dragulová
V školskej knižnici pribudli ďalšie krásne knihy

Do našej školskej knižnice pribudli dve nové knižky „Kto je rýchlejší?“ a „Ja a pánko Hnev“. Je to dar od p. Ing.K.Ondrušovej, ktorá tieto knižky vyhrala v súťaži, v ktorej autorka knižiek Iryna Zelyk venovala 200 kníh do škôl po celom Slovensku. Keď autorka napísala svoju prvú knihu, zrodil sa v jej srdci tajný sen, aby boli knižky o detských pocitoch dostupné aj v školách a škôlkach na Slovensku. Knižky majú za cieľ pomôcť deťom a ich rodičom spoznať a pochopiť pocity. Pocity, ktoré veľakrát ostávajú nepochopené, neprijaté alebo potlačené do úzadia. Knihy obsahujú príbehy zo života, prenesené do rozprávkového sveta, ktoré otvárajú detské srdcia. Pani Ondrušovej veľmi ďakujeme za krásny dar. Mgr.Z.Grauzlová