Archív WWW

Archív príspevkov www stránky školy od r.2009-2021 v sekcii Úvodná stránka.
MOJE NE-ISTOTY

Milí žiaci, chcem sa s vami podeliť o radosť, ktorá bola v zatvorenej obálke, ktorá prišla nedávno do našej školy. Bolo v nej ocenenie pre našu žiačku Klárku Vargovú z 8.A triedy. V konkurencii asi 120 prác sa umiestnila na peknom 3. mieste v krajskej výtvarnej a fotografickej súťaži "MOJE NE-ISTOTY".
Aj naši prváci dokážu tvoriť projekty

Žiaci 1.C triedy ukázali, že sa dokážu na hodine prvouky zapojiť do netradičného učenia o prírode a zvládnu plniť aj náročnejšie úlohy. Celý týždeň usilovne hľadali v časopisoch obrázky súvisiace s prírodou. Poctivo nosili časopisy a tešili sa na prácu s nimi. Pri tvorbe plagátu presne vedeli, čo je súčasťou živej a neživej prírody, veď sme sa to učili. Pomocou obrázkov rozprávali o základných prejavoch života rastlín a živočíchov. Nerobilo im problém nájsť obrázky neživej prírody a nalepiť ich na plagát. To, čo sa naučili, si potom vyskúšali v praxi na školskom dvore v areáli školy. S chuťou sa predbiehali v tvorení kôpok živých a neživých prírodnín. Hoc sú ešte len prváci, dokázali, že príroda im nie je cudzia. Triedna učiteľka Mgr. J. Vránová
Zážitkové učenie na hodine angličtiny

Existuje veľa inovačných metód na vyučovanie cudzieho jazyka. Jednu z nich sme využili, ktorá sa zameriava na žiakov, navodzuje ilúziu porozumenia, harmónie, kde sa deti môžu vyjadriť a stredobodom pozornosti je atmosféra. A práve to sa nám podarilo dosiahnuť.
Deň učiteľov v našej škole

Deň učiteľov je možno obyčajným dňom, ale predsa je tento deň čímsi výnimočný. Aj keď sme každý deň na pracovisku spolu, venujeme sa skôr pracovným povinnostiam, učíme a žiaci sa učia tiež. Veď každodenná edukačná činnosť je založená na kvalitnej interakcii učiteľ – žiak – rodič a je spojená s mnohými prekážkami. Tak to funguje v škole, ale aj v živote...
Veľká noc v ŠKD

Sviatky jari sú tu zas, ........................................ Oslávte ten krásny čas. ....................................... Korbáč, vodu, kraslíc moc, ................................... nech prinesie Veľká noc. ..................................... Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, .............................. želáme Vám k sviatku jari. ................................... Deti ŠKD
Školské online kolá biologickej olympiády

Aj napriek nepriaznivej situácii sa žiaci môžu zapojiť do rôznych súťaží, ktoré sú organizované online formou. Pozadu nezostáva ani biologická olympiáda. V mesiaci marec sa uskutočnili školské online kolá práve tejto súťaže.
Vítame jar v ŠKD

Tento rok sa pani zime nechcelo odísť, tak sme sa aj my s deťmi v ŠKD rozhodli privolať jar rôznymi jarnými kreáciami. Deti vyrábali jarné kvietky, bociany či baletky. Vyzdobili sme si triedy, oslávili Deň šťastia aj Deň vody. Všetci sa tak tešíme na príjemné jarné počasie.
Farebný boom v 3. B

Dievčatá z 3.B podľahli tiež móde a zapáčili sa im farebné vlasy – KANEKALON. Pani vychovávateľka sa na chvíľu zahrala na kaderníčku a zaplietla dievčatám farebné vrkoče, ktorými pútali pozornosť okolia.
Zdravá (nezdravá) výživa

Od 16.3. do 19.3. 2021 sme sa v ŠKD venovali zdravej strave. Témou bolo: Moje najobľúbenejšie jedlo. Úlohou detí bolo nakresliť jedlo, ktoré majú najradšej a najviac im chutí. Ako sme my, pani vychovávateľky očakávali, boli to väčšinou nezdravé jedlá – pizza, hranolky, hamburgery. Našli sa aj deti, ktoré majú rady ovocie, zeleninu. Na záver sme rozobrali význam vitamínov pre náš organizmus. Deti si uvedomili, že strava by nemala obsahovať veľké množstvo sladkostí a dali si záväzok, že sa to pokúsia zmeniť.
Marec - mesiac knihy

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí k dôležitému spoločníkovi malých, mladých či starých. V ŠKD sme sa spolu s deťmi počas celého mesiaca rozprávali o knihách, časopisoch, knižniciach... O práci spisovateľov, aká je náročná, ale aj zaujímavá.
Krajské on-line kolo dejepisnej olympiády

Dňa 22. marca 2021 sa uskutočnil 13. ročník krajského kola Dejepisnej olympiády. Tentokrát on-line formou. Do krajského kola postupovali tí žiaci, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na 1. a 2. mieste.
Zelený svet - Je to v tvojich rukách

Ešte v novembri 2020 sa naši žiaci z 5.D, 6.B a 6.D triedy zapojili do celoslovenskej výzvy Zelený svet. V ťažkej konkurencii spomedzi 1 524 výtvarných a 26 literárnych prác porota vybrala iných víťazov. Aj keď sme tento rok neboli medzi tými najúspešnejšími, teší nás, že sme sa mohli byť zúčastniť tak populárnej súťaže ako je Zelený svet. Snáď nabudúce ...
Vesmír očami detí

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlásila už 26. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.
Malí a veľkí čitatelia v I. D

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobím, kedy sa príroda prebúdza k životu, ale aj s knihou, neutíchajúcim zdrojom vedomostí, informácií, relaxu ... A je len na rodičoch, či budú svoje dieťa viesť od narodenia ku knihám a pomôžu im tak vytvoriť ničím nenahraditeľný vzťah na celý život, alebo ich nasledujúci život o toto potešenie ochudobnia.
Deň učiteľov

Od roku 1955 sa na Slovensku 28. marec, deň výročia narodenia Jana Amosa Komenského, pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa, stal Dňom učiteľov. Je to sviatok nie len samotných učiteľov, ale všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k výchove a vzdelávaniu našich detí. Dovoľte mi pri tejto príležitosti poďakovať všetkým Vám, ktorí do svojej práce vkladáte okrem svojich znalostí aj svoje srdce. Väčšina detí si v dospelosti nebude pamätať metódy a formy vyučovania, ale to, ako sa pri tom cítili. Práve preto je učiteľ srdcom vzdelávacieho systému. Naša škola je plná vynikajúcich, inšpiratívnych, zanietených a zodpovedných pedagógov, ktorí do svojho poslania vkladajú všetko. Hovorí sa, že škola je taká dobrá, akí dobrí sú jej učitelia. Je mi cťou pracovať s tými najlepšími! S úctou A. Krajčíková