Archív WWW

Archív príspevkov www stránky školy od r.2009-2021 v sekcii Úvodná stránka.
Výtvarná súťaž VOJACI OČAMI DETÍ

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo už 18. ročník výtvarnej súťaže s názvom "Vojaci očami detí", v rámci ktorej mohli žiaci ZŠ aj tento rok vyjadriť ako vnímajú život profesionálnych vojakov a prácu v ozbrojených silách.
Darčeky od detí v ŠKD ku Dňu matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám, maminám, mamičkám... Je to deň, ktorý by mal byť venovaný len im. Ani deti v ŠKD nezabudli na svoje mamičky a pripravili pekné pozdravy, darčeky a prekvapenia. Tieto práce určite vyčaria úsmev na tvárach. Prajeme Vám všetko najlepšie k Vášmu sviatku.
Zem je len jedna

Pri príležitosti Dňa Zeme sme uskutočnili množstvo rôznych aktivít, ktorými sa škola snaží zvyšovať environmentálne povedomie žiakov. Tento významný deň má v sebe prínos pre nás všetkých hlavne v tom, že nás učí zamyslieť sa nad všeobecnými zásadami.
Deň Zeme IV.A

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Každý z nás potrebuje zdravú Zem na prežitie, na obživu, zdravé pracovné prostredie i pre osobné šťastie. Pretože aj nám žiakom IV.A záleží na prírode, prispeli sme aj my troškou k jej zdraviu.
Deň Zeme v ŠKD

Aj v našom školskom klube sa uskutočnila akcia ku Dňu Zeme. Počas celého týždňa sa deti zapájali do aktivít, ktoré si pripravili pani vychovávateľky. Vytvárali a pozerali prezentácie, dokumenty, rozprávali sa, prečo je potrebné chrániť našu Zem, ako by mala naša Zem vyzerať, prečo je potrebné sa o ňu starať, nielen v tento deň, ale počas celého roka. Deti sa zapojili do výtvarného prejavu, mozaiky z vrchnákov, ... Nápady a kreativita sa preniesli na kartóny, výkresy a tieto práce zdobia oddelenia a chodby ŠKD.
Upracme si Topoľčany

Aj tento rok sme podporili výzvu Mesta Topoľčany a zúčastnili sme sa akcie Upracme si Topoľčany, ktorá sa konala 30. 4. 2021. Za dodržania všetkých hygienických opatrení žiaci našej školy vyčistili exteriér školy, vyzbierali odpadky na blízkych sídliskách a pomohli tak zlepšiť a spríjemniť pohľad na ulice nášho mesta. Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEME.
Ekotopfilm – Envirofilm 2021

Žiaci našej školy sa počas osláv Dňa Zeme zapojili do viacerých aktivít. Jednou z nich bol najznámejší filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji – Ekotopfilm / Envirofilm. Cieľom festivalu je vzdelávať budúcu generáciu, aby sa aj tí najmenší správali k životnému prostrediu šetrne. Junior festival, environmentálne vzdelávanie pre žiakov základných škôl, sa uskutočnil on-line v týždni od 26.4. do 30.4.2021.
Výtvarná súťaž Fullova paleta 2021 na tému

ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku vyhlásila výtvarnú súťaž Fullova paleta. Je to 11. ročník regionálnej súťažnej prehliadky. Na tému "Môj pes" sme z našej školy zaslali 14 prác v rôznych technikách - v kresbe, maľbe i v počítačovej grafike.
Výtvarná súťaž Jarné inšpirácie prírody

Vyhlasovateľom je ŠOP SR. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je osobitnou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň.
Naše pohľadnice poputujú až do Anglicka

Táto výtvarná ilustrátorská súťaž bola vyhlásená v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a mládež v Bratislave. Ide o projekt Migrácie z Medzinárodného centra pre obrázkovú knihu, ktorý sa zaoberá životným prostredím, najmä oceánom a morským životom.
ZŠ Tribečská sa znovu umiestnila vo výtvarnej súťaži

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch vyhlásilo výsledky mimoriadnej výtvarnej súťaže Veľká noc 2021 "Veľkonočné zvyky a tradície u nás". Tentokrát sa do súťaže zapojili iba žiaci 1. stupňa, takže sme súťažili iba v jednej z troch kategórií. Z mnohých prác porota ocenila 3. miestom prácu Natálie Šuranovej z 1.D triedy pod vedením p. uč. Mgr. G. Dragulovej a čestným uznaním kolektívnu prácu žiakov 4.A triedy pod vedením p. uč. Mgr. J. Rumanovej. Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným deťom, ich pani učiteľkám a pani vychovávateľkám, ktorí sa tejto výzvy zúčastnili. Mgr. L. Benková
Medzinárodná výtvarná súťaž Rozprávkové nebo

Krajská hvezdáreň v Žiline a Hvězdárna Valašské Meziričí vyhlásili výtvarnú súťaž, ktorej cieľom je zvýšiť záujem detí o astronómiu a prírodné vedy. Zo školského kola boli vybrané tri práce žiakov V. Ďurákovej, M. Svorada, T. Gogu zo 4.D triedy. Tieto boli zaslané do Krajskej hvezdárne v Žiline, kde budú následne vystavené. Mgr. L. Benková
Veľká noc u nás 2021 - výtvarná súťaž

V týchto dňoch prebieha virtuálna súťaž Veľkonočné zvyky a tradície u nás. Do súťaže sa zapojili takmer všetky triedy a všetci vyučujúci, aj školské kluby z 1. stupňa. Zaslali sme niekoľko našich najkrajších prác.
Vesmír očami detí – vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže

Slávnostné vyhodnotenie okresného kola súťaže sa uskutočnilo v prvej polovici apríla 2021 vo výstavnej miestnosti Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch online formou. Do súťaže sa zapojilo 18 škôl a škôlok. V šiestich kategóriách súťažilo 223 prác. Zo školského kola postúpilo 20 prác.