Archív WWW

Archív príspevkov www stránky školy od r.2009-2021 v sekcii Úvodná stránka.
Naša pani učiteľka nominovaná v ankete rádia Expres

Vážení priatelia! S radosťou Vám oznamujeme, že našu pani učiteľku PhDr. Annamarie Mikulovú jej žiaci 7.B triedy nominovali do ankety rádia Expres - on line učiteľ roka. Pani učiteľka sa dostala do prvej päťky a práve prebieha hlasovanie do nedele 28.3.2020 do 20.00 hod. Podporiť pani učiteľku môžete kliknutím na priložený link : https://www.expres.sk/244368/online-ucitel-roka/ Pani učiteľke blahoželáme a držíme päste! S úctou A. Krajčíková
Čítame radi

V decembri 2020 sa naša škola zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt pod názvom Čítame radi. Naša žiadosť bola úspešná a získali sme 700 € na nákup kníh do školskej knižnice.
Detská osobnosť Mesta Topoľčany 2020

V pondelok 15. marca 2021 primátorka mesta JUDr. Alexandra Gieciová a vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou MsÚ PhDr. Vladimíra Matušíková odovzdali žiakom ocenenia Detská osobnosť Mesta Topoľčany 2020. Žiaci boli nadšení a úprimne sa tešili. Ďakujeme mestu Topoľčany, ktoré podporuje a oceňuje mladé talenty a veľmi si vážime, že aj napriek súčasnej situácii našli spôsob ako oceniť a prekvapiť úspešných žiakov.
Kniha s príbehom

Počas druhého marcového týždňa si deti I.D triedy priniesli do školy rôzne detské časopisy, z ktorých sme si tvorili vlastnú knižku. Žiaci vystrihovali obrázky, lepili, kreslili, písali básničky, pranostiky, ...
Celoslovenská výtvarná súťaž Dúha

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 25. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA 2020/2021. Do tejto výzvy sa zapojili dve žiačky 2. stupňa - Petra Skublyová (6.D) so svojou prácou na tému "Jeden deň s mojou najobľúbenejšou rozprávkovou postavičkou" a Nicolette Šturmová (8.B) "Ovocie a zelenina, moji najobľúbenejší kamaráti".
19. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Do tejto súťaže sa prihlásila žiačka 8.B Nicolette Šturmová so svojou prácou "Cesta do neznáma".
LOVCI A ZBERAČI Jany Minárikovej

Od 18. marca do 30. mája 2021 je v priestore Galérie mladých inštalovaná výstava LOVCI A ZBERAČI Jany Minárikovej. Výstava predstaví veľkoformátové fotografie interiérov posedov a pestrú mozaiku menších formátov s rôznymi podobami ich exteriérov. Uvidíte tiež krátky film o taxidermickom procese preparácie úlovkov. V galérii postavia kŕmelec, ... takže možno príde aj jeleň.
Kreatívna hra Veselé kamene

Hra, ktorú pod rôznymi názvami hrajú ľudia po celom svete. Cieľom hry je robiť ľuďom radosť. Je založená na maľovaní, zdobení kameňov, ich šírení po blízkom a ďalekom okolí. Hra prebieha pod heslom: Nájdi, vyrob iný, ukry, zverejni… Objavený kameň možno zdvihnúť a tešiť sa z neho alebo ho preložiť na iné miesto a urobiť radosť niekomu inému. Už ste sa zapojili? Deti z 2.A áno.
PopArt a MinimalArt v podaní našich žiakov

Aj počas dištančného vzdelávania 2. stupňa sa na našej škole pokračuje vo výučbe výtvarnej výchovy. Napriek veľkej zmene sa naši žiaci môžu pochváliť kvalitnými prácami. Žiaci sa tematicky oboznamujú s moderným výtvarným umením 20. storočia, s jeho predstaviteľmi a výtvarnými štýlmi. Tieto práce sú tvorbou žiakov 6.B triedy, kde sme sa oboznámili s PopArtom, Andy Warholom a PopArtovými aplikáciami, ktoré nám pomohli prepojiť umenie s technológiou dnešných dní. Žiaci vo svojich dielkach vychádzali z MinimalArtu, kresby portrétu jedným ťahom. Mgr. L. Benková
Súťaž vo vytváraní dizajnu na tričko Európsky deň jazykov 2021

Aj naši študenti - Ferková (5.B), Paulík (5.B), Ferenčík (6.A), Snop (6.A), Paulík (6.C), Snopová (8.B) - sa zapojili do tejto medzinárodnej výtvarnej súťaže. V tvrdej konkurencii sme síce neuspeli, ale napriek tomu si Slovensko odnieslo víťazný návrh.
Čas premien

Program „Medzi nami dievčatami“ od MP Education, s.r.o., ponúka prednášku Čas premien ako doplňujúcu aktivitu v rámci školského vzdelávacieho programu pre žiačky 7. ročníka ZŠ. Jedným z cieľov vzdelávania je učiť žiačky aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie a byť zaň aj zodpovední.
Topoľčiansky pogrom

V decembri 2020 ma požiadal o spoluprácu jeden náš bývalý žiak, ktorého som učila dejepis v 5. - 9. ročníku. Tento žiak sa volá Kristián Plaštiak. Teraz je študentom 4. ročníka Fakulty masmediálnej komunikácie na Trnavskej univerzite. Potreboval vytvoriť prácu, nejaký audio - dokument o histórii mesta, z ktorého pochádza. Spoločne sme si vybrali tému o Topoľčianskom pogrome na Židov, ktorý je čiernou škvrnou v dejinách nášho mesta po roku 1945.
Okresné online kolo dejepisnej olympiády

Dňa 11.2.2021 Okresný úrad v Nitre v spolupráci s www.iuventa.sk (Slovenským inštitútom mládeže) v Bratislave uskutočnil ONLINE 13.ročník okresného kola dejepisnej olympiády.
Piataci v akcii

Počas dištančného vzdelávania som sa rozhodla fungovať ako v triede. Staviť na diskusiu o knihách, viesť deti k argumentácii, hrať slovné hry. Rozmýšľala som nad tým, ako hodiny oživiť, aby neboli nudné.
Smutný deň pre našu školu...

Riaditeľstvo školy s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 78 rokov zomrel bývalý riaditeľ školy (1991-2002), dobrý učiteľ, priateľský kolega a láskavý človek Mgr. Slavomír Banáry. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 9.2.2021 o 13:00 na novom cintoríne v Topoľčanoch. Veríme, že on je už v lepšom svete, že Pán Boh mu dá odmenu, ktorú mu svet dať nemôže. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť!