ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 7/2014

Zmluva 7/2014. Zverejnená 10.1.2014.
Zmluva 6/2014

Zmluva 6/2014. Zverejnená 8.1.2014.
Zmluva 05/2014

Zmluva 05/2014. Zverejnená 7.1.2014.
Zmluva 04/2014

Zmluva 04/2014. Zverejnená dňa 7.1.2014
Zmluva 03/2014

Zmluva 03/2014. Zverejnená 3.1.2014.
Zmluva 02/2014

Zmluva 02/2014. Zverejnená dňa 1.1.2014.
Zmluva 01/2014

Zmluva 01/2014. Zverejnená dňa 1.1.2014.
Zmluva 46/2013

Zmluva 46/2013