ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 11/2013

Zmluva 11/2013
Zmluva 10/2013

Zmluva 10/2013
Zmluva 09/2013

Zmluva 09/2013
Zmluva 08/2013

Zmluva 08/2013
Zmluva 07/2013

Zmluva 07/2013
Zmluva 06/2013

Zmluva 06/2013
Zmluva 05/2013

Zmluva 05/2013
Zmluva 04/2013

Zmluva 04/2013
Zmluva 03/2013

Zmluva 03/2013
Zmluva 02/2013

Zmluva 02/2013