Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

MK v gymnastickom štvorboji pre ZŠ

Dňa 9.4.2013 sa žiaci zo ZŠ Tribečskej zúčastnili súťaže v gymnastike, ktorá sa konala v Nových Zámkoch. Naši súťažiaci v kategórii B – chlapci v zložení: Dominik Kubina, Sebastián Kajn, Matúš Dobiaš, Jakub Duran, František Varinský obsadili pekné 3. miesto. Aj keď bolo trochu sklamania, chlapcov to povzbudilo do budúceho roka, keď budú musieť ešte viac trénovať. Týmto sa chceme žiakom veľmi poďakovať za ich prístup a prípravu na súťaž.
Beseda s nevidiacim

Dňa 22.4. 2013 sa uskutočnila v ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Valjentovej mimoriadne zaujímavá akcia – beseda s nevidiacim Jurajom Dankom. Veľmi pútavým spôsobom predstavil deťom problematiku nevidiacich. Jednak priblížením osobných skúseností, ale aj prezentáciou kompenzačných pomôcok, ktoré používa on sám.
Mladšie florbalistky víťazkami okresného Orion florbal cupu

V apríli sa v tomto školskom roku začali súťaže v „čokoládovom“ pohári. Najskôr na okresnej úrovni v Prašiciach sa stretli 15. apríla 2013 štyri základné školy okresu Topoľčany. Výsledky Tribečskej – ZŠ Hollého 8 : 0, ZŠ Jacovce 3 : 1 a ZŠ Prašice 9 : 1.
Zo župnej olympiády speed bedmintonisti s prvým miestom

Trnavský kraj usporiadal 19. apríla 2013 svoju župnú olympiádu v speed bedmintone, kde bola pozvaná ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch ako jediná škola mimo tohto regiónu, keď obhajovala 1. miesto z minulého roka. Bola vytvorená len jedna veková kategória pre stredné školy a Tribečská tam bola ako jediná základná škola.
Strom detských želaní

To je názov podujatia, ktoré sme usporiadali v školskej knižnici dňa 22. 4. 2013. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Starší florbalisti v Orion cupe hneď za finálovou dvojicou

V apríli 2013 sa začal hrať aj Orion cup žiakov základných škôl vo florbale. ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch hrala najskôr v skupine v Prašiciach 10. apríla 2013. So svojimi súpermi v nej dosiahla tieto výsledky: ZŠ Prašice 3 : 1, ZŠ Hollého 0 : 4, Gymnázium Topoľčany 2 : 4 a ZŠ Nitrianska Blatnica 9 : 0.
Divadelné predstavenie Muflón Ancijáš

Posledný aprílový deň bol pre piatakov a výber šiestakov kultúrnym zážitkom. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľom navštívili Slovenské komorné divadlo v Martine, v ktorom sa zúčastnili divadelného predstavenia Muflón Ancijáš. Moderná rozprávka z réžie Jána Luterána a Mariany Ďurčekovej žiakov pobavila a poučila. Nejeden žiak si zaspieval chytľavé pesničky spolu s hlavným protagonistom Ancijášom. Všetci zúčastnení odchádzali z divadla s dobrou náladou.
Popoludnie pre mamičky

Pod názvom Zostaň so mnou v školskom klube pripravili pani vychovávateľky netradičné aktivity pre mamičky k ich sviatku v piatok – 10.5.2013. V oddeleniach ŠKD boli pripravené zaujímavé akcie: vyrábanie darčekov – srdiečok, náramky priateľstva, maľovanie na sklo, meranie tlaku, lakovanie nechtov, príprava slaných a sladkých nepečených dobrôt, beseda o zdravom životnom štýle, tancovanie zumby. Všetky aktivity boli poďakovaním detí za každodennú starostlivosť mamičkám. Netradičné stretnutie určite zostane v spomienkach všetkých zúčastnených.
Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň nesúca v sebe posolstvá Medzinárodného roku lesov –„Lesy pre ľudí – ľudia pre lesy“. Realizuje sa v dvoch kategóriách pre deti do 15 rokov. Sú do nej zapojené knižnice a základné školy celého Slovenska. Kampaň trvá v období od 22. apríla do 17. mája 2013, knižnice zintenzívňujú vzájomnú spoluprácu s čitateľmi prostredníctvom zorganizovania rôznych aktivít súvisiacich s čítaním kníh s lesnou tematikou, kreslením, premietaním filmov a ďalšími tvorivými činnosťami.
Mladí futbalisti z majstrovstiev okresu so striebrom

Po víťazstve v skupine nad ZŠ s MŠ Jacovce žiaci našej školy postúpili do semifinále súťaže mladých futbalistov, ktorí sa narodili v roku 2000 a neskôr.
Čítajme s Osmijankom

Celoslovenská čitateľská súťaž Čítajme s Osmijankom je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na prvom stupni základných škôl. Od začiatku januára do konca apríla sme v 2.A a v 3.A riešili 8 súťažných literárnych hádaniek.
Škola v prírode Tramptária

Za siedmimi horami a za siedmimi dolami existuje kráľovstvo Tramptária, kde radosť, smiech a dobrá nálada vládnu a nuda je uväznená v temnici. Do školy v prírode sa vybrali žiaci 1.A, 2.A a 4.A, aby strávili päť krásnych dní v prostredí Kremnických vrchov.
Maroš Vančo šachovým majstrom školy

Z iniciatívy riaditeľky školy Mgr. Gebriely Herodekovej sa dňa 29. mája 2013 uskutočnili šachové majstrovstvá školy, ktorých sa zúčastnilo 15 šachistov a dve šachistky z prvého aj druhého stupňa.
Malí futbalisti z Tribečskej víťazmi krajského McDonald´s Cupu

Areál ZŠ Fatranská v Nitre bol 14. mája 2013 dejiskom nitrianskeho krajského kola jubilejného 15. ročníka McDonald´s Cupu, najväčšieho futbalového turnaja pre žiakov prvého stupňa základných škôl.
Venček 2013

Tak a dočkali sa! Naši deviataci sa v stredu 29. mája 2013 v topoľčianskom Dome kultúry rozlúčili so Základnou školou Tribečská v Topoľčanoch. Ako už býva na našej škole tradíciou, rozlúčka bola zároveň ich venčekovou slávnosťou, na ktorej dôstojne prezentovali svoje tanečné schopnosti. Za tieto sa žiaci poďakovali ich lektorovi tanca, pánovi Ing. Karolovi Zaťkovi, ktorý sa im trpezlivo venoval niekoľko týždňov a okrem tanečných krokov ich oboznamoval aj so spoločenskou etiketou.