Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov ZŠ a OGY

Centrum voľného času v Topoľčanoch v spolupráci so ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch uskutočnili dňa 14. decembra 2012 v priestoroch už spomínaného Centra, Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov ZŠ a OGY. Hráči hrali podľa pravidiel FIDE švajčiarskym systémom na 7 kôl. Tempo hry bolo 2x 15 minút na jednu partiu. Každá škola mohla prihlásiť najviac 8 žiakov, ktorí sú narodení v roku 1999 a mladší. Na majstrovstvách súťažilo 34 žiakov.
V okresnom kole OSJL – 1. miesto

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou OSJL v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 13.12.2012 okresné kolo V. ročníka olympiády slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Andrej Mrocek, žiak 9. A triedy.
Školské kolo geografickej olympiády

V týždni od 10. decembra do 15. decembra 2012 prebehlo v našej škole už 41. školské kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch hlavných kategóriách: C – 9. roč., D – 8. roč., E – 7. roč., F – 6. roč., H – 5. roč. Pri riešení testov pracovali s atlasom, ale často museli riešiť aj matematické výpočty. Celkovo sa geografickej olympiády zúčastnilo 62 žiakov.
Výstava knižných noviniek 2012

Vianoce – sviatky lásky a pokoja sú už predo dvermi. Tešíme sa na ne všetci. Zdobíme stromčeky, pečieme medovníčky, koláčiky, ktorým sa nedá odolať, balíme darčeky... V našej školskej knižnici sme darčeky rozbaľovali počas celého decembra. Náš knižničný fond vonia novotou, pribudli doň pútavé knižné tituly od rôznych autorov. Čitatelia si ich mali možnosť prezrieť na výstave knižných noviniek.
Vianočné posedenie XLC tímu

Dňa 22. decembra 2012 sa uskutočnilo vianočné posedenie XLC tímu. Na stretnutí sa zišli členovia XLC tímu – Mário Kačina, Dávid Fusan, Michaela Gažiová, Marek Tebelák, Marek Šuppa, Adrián Matejov, Martin Faltus, Jakub Krošlák, Ján Ďurkáč pod vedením Ing. Rastislava Gažiho. Hosťom vianočného posedenia bola pani učiteľka Mgr. Zuzana Lukáčová, choreografka XLC Dance tímu. V príjemnej vianočnej atmosfére si všetci zaspomínali na súťaže a akcie, ktorých sa tento rok XLC tím zúčastňoval a zhodnotili tento rok ako úspešný. Nechýbali spomienky na úsmevné príhody a zážitky z tohtoročných podujatí.
Moderné komunikačné technológie v ŠKD

Dňa 15.1.2013 nás v ŠKD na Tribečskej ulici navštívila pani PhDr. Gočárová, ktorá nás oboznámila s modernými komunikačnými technológiami. Hravou formou pri prezentácii sa deti aktívne zapájali. Najviac sa páčili počítače, hádanky. Nadácia Orange usmerňuje deti na správne používanie telefónu – blokovaním, chatom a webovým diskusným fórom. Deťom sa najviac páčili osemsmerovky, interaktívne hry a rébusy, pričom efekt bol upozornenie na moderné telekomunikačné technológie.
Keď zaznejú svadobné zvony

Takto znie názov výstavy, ktorá je nainštalovaná v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch, v čase od 14. 1. – 26. 3. 2013. Žiaci našej školy (triedy 9. B, 9. C a 9. D) sa postupne v dňoch 14. – 17. januára zúčastnili tejto výstavy v rámci predmetu Svet práce. Táto výstava vznikla v spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach a s Dolnonitrianskym múzeom v Nitre. Výstava nám priblížila atmosféru svadobného dňa, cez predmety úzko súvisiace so svadbou, oblečenie nevesty a ženícha v rôznom prevedení, odevné doplnky, svadobné dary, dobové fotografie a ďalšie exponáty, ktoré sú spomienkou na svadobný deň.
Významné osobnosti regiónu stredného Ponitria

Dňa 23.1.2013 sa učitelia histórie z našej školy zúčastnili prednášky „Významné osobnosti regiónu stredného Ponitria“ v budove Súkromnej odbornej školy na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch. Prednášku viedli PhDr. Vladimír Daniš a Mgr. Helena Grežďová, pracovníčka Štátneho archívu. Toto podujatie sa konalo v popoludňajších hodinách a bolo pod záštitou Tribečského múzea v Topoľčanoch, Štátneho archívu a Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch.
Zápis do prvého ročníka

Naša škola privítala vzácnych návštevníkov, našich budúcich prvákov. Od 15. januára do 18. januára 2013 sa na našej škole konal zápis detí predškolského veku do prvého ročníka.
Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 24. januára 2013 sa na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch uskutočnilo obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentoval v kategórii 1A žiak Rastislav Macko zo 7.B triedy a v kategórii 1B žiak Nikolas Múčka z 8.C triedy.
Smútočné oznámenie

Riaditeľstvo školy s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 66 rokov zomrel bývalý dlhoročný učiteľ školy, zástupca riaditeľa, výchovný poradca, predseda školských odborov, priateľský kolega a láskavý človek Mgr. Štefan MAKOVÝ. -------------------------------------------------------------------------------------------- Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 10. apríla 2013 o 15.00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Kuzmiciach a o 16.00 hod. na starom cintoríne v Topoľčanoch. --------------------------------------------------------------------------------------------
V krajskom kole OSJL – 2. miesto

8. februára 2013 sa konalo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Základnej škole – Hradná, v Nových Zámkoch. Podujatie zorganizoval Obvodný úrad Nitra, odbor školstva v spolupráci s už spomínanou školou. V kategórii C súťažili žiaci ZŠ, víťazi obvodných kôl z Nitrianskeho kraja. Jedným z nich bol aj žiak našej školy Andrej Mrocek, ktorý za svoje prejavené vedomosti v tejto krajskej súťaži získal 2. miesto.
Fašiangy v znamení karnevalu

Aj tento rok sme si v ŠKD želali veselé fašiangy plné dobrej nálady. Masky a výzdobu tried si deti chystali už vopred. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili rôzne súťaže a zábavné hry. Tanec, súťaže a spoločnú zábavu si deti užívali plnými dúškami. Najväčšiu radosť mali zo spoločne prežitého popoludnia a zo sladkej odmeny za nápadité masky.
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 11. februára 2013 sa v Gymnáziu vo Vrábľoch konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Okres Topoľčany v kategórii 1B reprezentoval náš žiak Andrej Mrocek z 9.A triedy.
Tvorba projektov na hodinách anglického jazyka

Projektová práca je jednou z mnohých možností ako zmeniť vyučovací proces. Na hodinách anglického jazyka tvorili žiaci na 1. stupni projekty na témy: V škole, Dopravné prostriedky, Zvieratá, Môj dom, Časti tela...