Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Malí futbalisti z Tribečskej víťazmi krajského McDonald´s Cupu

Areál ZŠ Fatranská v Nitre bol 14. mája 2013 dejiskom nitrianskeho krajského kola jubilejného 15. ročníka McDonald´s Cupu, najväčšieho futbalového turnaja pre žiakov prvého stupňa základných škôl.
Venček 2013

Tak a dočkali sa! Naši deviataci sa v stredu 29. mája 2013 v topoľčianskom Dome kultúry rozlúčili so Základnou školou Tribečská v Topoľčanoch. Ako už býva na našej škole tradíciou, rozlúčka bola zároveň ich venčekovou slávnosťou, na ktorej dôstojne prezentovali svoje tanečné schopnosti. Za tieto sa žiaci poďakovali ich lektorovi tanca, pánovi Ing. Karolovi Zaťkovi, ktorý sa im trpezlivo venoval niekoľko týždňov a okrem tanečných krokov ich oboznamoval aj so spoločenskou etiketou.
Dievčatá z krajského kola v minifutbale s 5. miestom

Pod vedením pani učiteľky Evy Makovej sa pripravoval kolektív mladších žiačok na súťaž v minifutbale. Táto súťaž prebiehala na viacerých stupňoch. V predkole bola ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch úspešná v súboji so ZŠ Hollého v Topoľčanoch.
ZOO Zlín-Lešná

Prvý pracovný júnový deň sa žiaci piatych ročníkov spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľom zúčastnili koncoročného školského výletu. Cieľom výletu bola návšteva zoologickej záhrady.
Čítajme si – 2013

Dňa 4. júna 2013 sme sa znovu s radosťou zapojili do Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu a pokúsili sme sa prekonať minuloročný rekord v čítaní. Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor Linka detskej istoty dosiahnuť cieľ projektu – podporiť čítanie u detí, podporiť pravidelné návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Návšteva dotrieďovacieho dvora

Počas dňa otvorených dverí navštívili dotrieďovací dvor deti z topoľčianskych základných a materských škôl. Pre deti pripravili organizátori program na niekoľkých stanovištiach, kde si preverili svoju šikovnosť a otestovali svoje vedomosti týkajúce sa triedenia odpadu.
Čo vieš o hviezdach – celoslovenské kolo

11. júna 2013 sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. V 1. kategórii sa ho zúčastnil i náš žiak Oliver Longauer (5. A), obsadil vynikajúce 11. – 12. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
9.B na výlete v horách

V dňoch od 13.6. do 16.6.2013 sa 13 žiakov z 9.B triedy zúčastnilo školského výletu v Jasenskej doline. Stretli sme sa ráno na Autobusovej stanici v Topoľčanoch za príjemného letného počasia, obklopení batohmi a cestovnými taškami. Po strastiplnej ceste autobusom do dedinky Belá – Dulice nás čakala ešte 2,3 km dlhá pešia túra na chatu Nezábudka. Chata sa nachádza priamo na kopci s lyžiarskym vlekom v Jasenskej doline.
Výlet do Bojníc

Dňa 18.6.2013 sa žiaci 1.B a 1.D vybrali na výlet do kúpeľného mestečka Bojnice. Výlet bol odmenou za ich celoročnú prácu v škole. Deti navštívili zámok, kde absolvovali prehliadku v spoločnosti slečny Agnes Turzovej a jej kamaráta pána Bartolomeja, ktorí im priblížili život na zámku v minulosti.
Úspech vo Zvolene

Projekt Les ukrytý v knihe má za sebou 3. ročník, ktorý opäť odhalil tvorivosť a kreativitu detských duší. Našou tvorivou dušičkou v tomto ročníku súťaže bola žiačka 8.B triedy Leona Šestáková, ktorá sa zapojila do projektu maľovanou pozvánkou do lesa a získala 3. miesto v celoslovenskej súťaži Les ukrytý v knihe 2013.
Tretí ročník tanečného maratónu v ŠKD

Dňa 26.6.2013 sa konal v ŠKD tanečný maratón. Prihlásilo sa 60 detí z deviatich oddelení. Úvod podujatia spestrili svojimi choreografiami dievčatá z krúžku Aerobicu a členky tanečnej skupiny Tribdance. Tanečníkov prišli podporiť aj pani riaditeľka s pani zástupkyňou.
Triedna rozlúčka v 4. A

Štyri krásne roky ubehli neskutočne rýchlo. Akoby to bolo len včera, čo sme stáli v sprievode rodičov na školskom ihrisku a hľadali v dave prítomných našu pani učiteľku. Ona sa usmievala a mávala nám bielou tabuľkou s označením 1.A. Po príhovore pani riaditeľky všetci starší žiaci odišli domov, ale my sme sa spolu s ňou vybrali do triedy, ktorá sa stala naším druhým domovom. Tam sa to začalo....
Ocenení Ďakovným listom

V utorok 25. júna boli žiaci topoľčianskych škôl ocenení Ďakovným listom primátora mesta Topoľčany. Medzi vybranými žiakmi nechýbali ani zástupcovia našej školy. Z rúk primátora Ing. Petra Baláža prevzalo Ďakovné listy šesť jednotlivcov a traja zástupcovia kolektívov.
JURASSIC PARK – 3D

Jednou z koncoročných odmien pre našich žiakov bola aj návšteva kina v Spoločenskom dome v Topoľčanoch, kde si mohli mladší žiaci pozrieť 3D film Zambezia a starší žiaci 3D film Jurský park. Tento najkultovejší film všetkých čias málokto ešte nevidel. Dnes sme mali možnosť uvidieť ho v novom 3D prevedení.
Aj učitelia sa rozlúčili so školským rokom

Pedagógovia a prevádzkoví pracovníci našej školy ukončili školský rok 2012/2013 rozlúčkovým posedením vo vkusnom prostredí reštaurácie In Mezzo v Nitrianskej Strede. Po náročnom školskom roku sa konečne mohli nerušene porozprávať, posedieť si a vychutnať vzájomné rozhovory, na ktoré počas školského roka zostáva učiteľom veľmi málo času.