Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Galashow 2012 s Ivannou Bagovou

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch usporiadalo 26. júna 2012 v kinosále Spoločenského domu v Topoľčanoch tradičné koncoročné vystúpenie svojich študentov a absolventov pre žiakov základných škôl. Na Galashow 2012 boli prítomní aj žiaci 2. stupňa našej školy. Vo svojom programe umelecky nadaní študenti ponúkli pestrú zmes ľudových piesní a tancov, skladbu z muzikálu „West Side Story“, umelecký prednes, javiskovú reč, humorné scénky, moderné tance, balet a populárne piesne v podaní ich popredných spevákov.
Bubli deň

V jeden upršaný deň vznikla myšlienka vyrobiť si v ŠKD bublifuk z upravených PET fliaš. Deti 1. a 4. oddelenia nadšene pracovali pod vedením pani vychovávateliek a svoje výrobky otestovali v krásne slnečné popoludnie na školskom dvorčeku. S očakávaním sledovali každú vyfúknutú bublinu. Fúkali a fúkali.... Tie najkrajšie útvary im vykúzlili nefalšovaný úsmev na tvári. Bol to skutočne nádherný „bubli deň”. Posúďte sami.
Pytagoriáda – celoslovenské kolo

Dňa 8.6. sa konalo celoštátne kolo Pytagoriády v Bratislave. Súťaž prebiehala v troch kategóriach (P6, P7, a P8). Riešilo sa dvadsať príkladov v časovom limite 60 minút. Za každý správne vyriešený príklad získava súťažiaci jeden bod. Úspešným riešiteľom sa stáva ten, kto získa minimálne 12 bodov. Úspešným riešiteľom sa následne pripočítavajú body za ušetrený čas, a to jeden bod z každé tri minúty ušetreného času.
Korsem

Korsem – korešpondenčný seminár z prírodných vied pre základné školy. Organizuje ho Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Zapojili sa doň aj žiaci našej školy. Prebiehal v troch kolách, kde žiaci odpovedali na otázky z oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie.
Školská letná olympiáda žiakov druhého stupňa

Základná škola na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala v športovom areáli školy letnú olympiádu žiakov piateho až deviateho ročníka. Súťaže prebiehali vo florbale, futbale a vo viacerých disciplínach ľahkej atletiky. Z ľahkej atletiky uvedieme výsledky len na prvom mieste v jednotlivých disciplínach, ktoré sa evidovali vždy podľa celého jedného ročníka chlapcov alebo dievčat.
V školskom florbale víťazstvo dievčat 9.B triedy s výraznou podporou chlapcov

Na konci školského roka sa uskutočnil celoškolský florbalový turnaj na druhom stupni. V jednotlivých vekových kategóriách a kategóriách tried zvíťazila 8.A trieda, 9.A trieda a dievčatá 9.B triedy. Medzi ôsmakmi bol najlepší strelec Adam Kakula, ktorý strelil 14 gólov, medzi deviatakmi Samuel Hain so siedmimi gólmi a z dievčat to bola Nina Magelová, ktorá strelila štyri góly.
Ocenení Ďakovným listom

Na konci každého školského roku Komisia mládeže, školstva a športu MsZ v Topoľčanoch vyberá najúspešnejších žiakov z veľkého množstva navrhnutých a pozýva ich spolu s riaditeľmi škôl na ocenenie Ďakovným listom Mesta Topoľčany. Oceňovaní sú žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a cirkevných základných škôl, ktorí boli úspešní v rozličných súťažiach a predmetových olympiádach v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách, pekne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj mesto a okres Topoľčany.
Víťazstvo speed badmintonistov na Kalokagatii 2012

Dňa 22. júna 2012 sa v Trnave uskutočnila Kalokagatia 2012. Je to športová olympiáda s medzinárodnou účasťou a koná sa každé štyri roky v olympijskom cykle a boli to vlastne aj majstrovstvá Slovenska. Organizovalo ich Ministerstvo školstva SR, Slovenská asociácia športu na školách a Slovenská badmintonová asociácia. Reprezentanti ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch sa zúčastnili súťaže družstiev v speed badmintone v zložení Adam Kakula z 8.A triedy a Simona Jakubičková s Alexandrou Geschwandtnerovou z 9.B triedy.
Opäť najviac ocenených z Tribečskej

Na tohtoročnom vyhodnotení predmetových olympiád a súťaží, ktoré sa konalo v utorok 19. júna vo veľkej zasadačke Obvodného úradu v Topoľčanoch pod záštitou PaedDr. Rozálie Bezákovej z Krajského školského úradu v Nitre, opäť nechýbali ani naši žiaci. Ako sa už stáva dobrým zvykom, najčastejšie spomedzi oceňovaných zaznievali mená žiakov našej školy, dokonca až 20-krát. Najúspešnejšími bol P. P. Arthur Petráš, ktorý získal 5 ocenení, Šimon Varga a Júlia Golská odchádzali s 2 oceneniami.
Venček 2012

Venček žiakov 9.A, 9.B a 9.C triedy sa konal v utorok 12. júna 2012 v topoľčianskom Dome kultúry s bohatou prítomnosťou rodičov a pedagógov. Odštartovali ho slová lúčenia Michala Majtána a Alžbety Kasalovej. Pridali sa aj ďalšie slová vďaky všetkým, ktorí viedli týchto žiakov z rodín do školy a naopak, čím sa len potvrdzuje previazanosť rodičov a učiteľov. Karol Zaťko ocenil tanečnú snahu žiakov a vyzdvihol túto tradíciu Základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Túto časť programu zakončila svojím príhovorom Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy.
Učitelia sa lúčili v Chateau Appony

Pedagogickí a prevádzkoví pracovníci dali bodku za uplynulým školským rokom 2011/2012 v bývalom šľachtickom sídle grófskej rodiny Apponyovcov v Oponiciach. Stretli sa tam tesne pred prázdninami, aby si spoločne posedeli a podebatovali, čo pozitívne i negatívne im aj škole priniesol tento školský rok. V príjemnom impozantnom prostredí bilancovali a rozoberali rôzne situácie súvisiace hlavne so školou, žiakmi, rodičmi, s radosťami, ale i starosťami a problémami v školstve.
Posledný deň v škole

29. jún 2012 bol veľkým dňom a sviatkom pre našich školákov, pretože si z rúk triednych učiteľov prebrali vysvedčenia, na ktorých našli zhodnotenie svojej celoročnej práce. A potom im nezostávalo už nič iné, ako sa pobrať domov, prípadne posedieť si ešte spolu v niektorej cukrárni a tešiť na dva prázdninové mesiace.
Adam Kakula najlepším športovcom školy v školskom roku 2011/2012

V uplynulom roku ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch zorganizovala aj súťaž o najlepšieho športovca školy. Boli to teda súťaže rámcované septembrom 2011 a júnom 2012. V športových súťažiach na všetkých stupňoch od okresu až po slovenské finále bolo bodovaných prvých osem miest v súťaži jednotlivcov a družstiev, kde body získavali všetci členovia konkrétneho športového kolektívu.
Slávnostné otvorenie školského roku 2012/2013

Po dvojmesačných prázdninách, počas ktorých sme si všetci dostatočne oddýchli a načerpali potrebnú energiu, sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme znovu všetci mohli získavať nové poznatky, vedomosti, skúsenosti a zručnosti. Nový 10-mesačný kolobeh vzdelávacieho cyklu je opäť pred nami. Veríme, že tento školský rok bude pre našu školu aspoň taký úspešný ako ten predchádzajúci.
Adam Kakula ukončil polrok 2012 titulom majstra Európy v speed bedmintone

Adam Kakula, od septembra žiak už 9. A triedy ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch, pokračoval aj v tomto kalendárnom roku vo vynikajúcich úspechoch vo viacerých športoch v rôznych súťažiach, veď doteraz od najnižších súťaží až po majstrovstvá sveta získal 112 medailí, 76 pohárov a 12 plakiet. Nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete vo svojej vekovej kategórii dominuje hlavne v speed bedmintone.