Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Staršie žiačky v okresnom Orion florbal cupe strieborné

V ten istý deň sa v Prašiciach odohrala orionská florbalová súťaž aj u starších žiačok. Súťažili tiež štyri základné školy. Výsledky Tribečskej – ZŠ Škultétyho 1 : 1, ZŠ Prašice 1 : 3, ZŠ Ludanice 5 : 0. Po týchto výsledkoch obsadila ZŠ Tribečská 2. miesto za ZŠ Prašice.
Mladšie florbalistky víťazkami okresného Orion florbal cupu

V apríli sa v tomto školskom roku začali súťaže v „čokoládovom“ pohári. Najskôr na okresnej úrovni v Prašiciach sa stretli 15. apríla 2013 štyri základné školy okresu Topoľčany. Výsledky Tribečskej – ZŠ Hollého 8 : 0, ZŠ Jacovce 3 : 1 a ZŠ Prašice 9 : 1.
Zo župnej olympiády speed bedmintonisti s prvým miestom

Trnavský kraj usporiadal 19. apríla 2013 svoju župnú olympiádu v speed bedmintone, kde bola pozvaná ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch ako jediná škola mimo tohto regiónu, keď obhajovala 1. miesto z minulého roka. Bola vytvorená len jedna veková kategória pre stredné školy a Tribečská tam bola ako jediná základná škola.
Strom detských želaní

To je názov podujatia, ktoré sme usporiadali v školskej knižnici dňa 22. 4. 2013. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Starší florbalisti v Orion cupe hneď za finálovou dvojicou

V apríli 2013 sa začal hrať aj Orion cup žiakov základných škôl vo florbale. ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch hrala najskôr v skupine v Prašiciach 10. apríla 2013. So svojimi súpermi v nej dosiahla tieto výsledky: ZŠ Prašice 3 : 1, ZŠ Hollého 0 : 4, Gymnázium Topoľčany 2 : 4 a ZŠ Nitrianska Blatnica 9 : 0.
Slávik Slovenska 2013, školské kolo

Dňa 23. apríla sa v priestoroch našej školy opäť ozývali krásne tóny slovenských ľudových piesní. V moderných priestoroch interaktívnej učebne sme uskutočnili už 23. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska 2013. Aj naše školské súťažné kolá majú už svoju tradíciu.
Literárno-poznávacia exkurzia do Modry a Hlohovca

Dňa 25. 4. 2013 žiaci našej školy vycestovali za vedomosťami do Múzea a Pamätnej izby Ľ. Štúra v Modre a do Hvezdárne a planetária M.R.Štefánika v Hlohovci. Prvá časť exkurzie bola zameraná na slovenský jazyk a literatúru. Deti navštívili expozíciu Ľudovít Štúr – od štúdia k činom, ktorá priblížila prierez životom a dielom Ľ. Štúra včleneným do konkrétnych historických súvislostí.
TOP TALENT 2013

Dňa 21. apríla 2013 sa v Spoločenskom dome MsKS v Topoľčanoch opäť predstavili mladí talentovaní žiaci topoľčianskych základných škôl i škôl blízkeho okolia. Tento ročník finálovej prehliadky mladých umelcov sa niesol v duchu tzv. dospelosti, veď bol v poradí už osemnásty. A my vieme, čo taká „18“ znamená v živote mladého človeka...
Adam Kakula dvojnásobným bedmintonovým majstrom kraja

V Nových Zámkoch sa 5. apríla 2013 uskutočnili majstrovstvá Nitrianskeho kraja v bedmintone v kategórii U 15, teda starší žiaci do 15 rokov. ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch s veľkým úspechom reprezentovali traja žiaci. Adam Kakula /9. A/ obsadil 1. miesto, Martin Gešnábel /8. C/ skončil na treťom mieste. Adrián Kyčerka /8. C/ v kategórii začiatočníkov obsadil 1. miesto.
ŠKD hľadá talent

Dňa 25.4.2013 sa v ŠKD uskutočnila súťaž talentov. Do súťaže sa prihlásili deti z každého oddelenia. Predviedli sa v spievaní, tancovaní, gymnastike, karate a v hre na hudobnom nástroji. Detským divákom sa vystúpenia ich kamarátov veľmi páčili, za čo ich povzbudzovali a odmenili búrlivým potleskom.
Divadelné predstavenie Muflón Ancijáš

Posledný aprílový deň bol pre piatakov a výber šiestakov kultúrnym zážitkom. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľom navštívili Slovenské komorné divadlo v Martine, v ktorom sa zúčastnili divadelného predstavenia Muflón Ancijáš. Moderná rozprávka z réžie Jána Luterána a Mariany Ďurčekovej žiakov pobavila a poučila. Nejeden žiak si zaspieval chytľavé pesničky spolu s hlavným protagonistom Ancijášom. Všetci zúčastnení odchádzali z divadla s dobrou náladou.
Slávik Slovenska 2013, obvodné kolo

Dňa 3. mája 2013 sa uskutočnil 23. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska 2013 – obvodné kolo. Takže v tento deň opäť viedli kroky našich troch víťazov jednotlivých kategórií školského kola do ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch, kde sa táto súťaž už tradične koná. V troch súťažných kategóriách sa tu stretlo spolu 32 súťažiacich spevákov a speváčok z celého topoľčianskeho okolia.
Mladšie florbalistky krajskými majsterkami v Orion florbal cupe

Po víťazstve v okresných majstrovstvách sa florbalistky ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch ako mladšie zúčastnili Majstrovstiev základných škôl Nitrianskeho kraja tejto súťaže, ktoré sa uskutočnili 29. apríla 2013 v telocvični Kresťanskej spojenej školy v Leviciach. Zúčastnilo sa ich šesť víťazných okresných kolektívov, keď len okres Nitra svojho zástupcu nesposlal.
Čo vieš o hviezdach – 3. miesto v krajskom kole

25. apríla 2013 sa uskutočnilo v priestoroch Ponitrianskeho osvetového strediska v Nitre krajské kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnili sa ho aj žiaci zo ZŠ Tribečskej. V 1. kategórii náš žiak Oliver Longauer (5. A) obsadili 3. miesto a postúpil do celoslovenského kola. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Vývoj Západných Karpát a minerály Slovenska

Je názov besedy, ktorá sa uskutočnila dňa 3.5.2013 pre žiakov 8. a 9. ročníka. Cieľom bolo priblížiť žiakom vývoj Slovenska z hľadiska tvorby a prestavby hornín a minerálov. Besedu viedol pán Pavol Kukučka, uznávaný geológ na Slovensku.