Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Objavte s nami starú rímsku civilizáciu

Takto znel názov historického podujatia, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 18. mája 2013 v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Keďže tento deň sa oslavuje ako Noc múzeí a galérií, vstup bol zdarma. Žiaci z našej školy sa vybrali na toto podujatie a veľmi sa naň už vopred tešili. A naozaj bolo z čoho vyberať.
Divadelné predstavenie v Nitre

15. mája 2013 si žiaci 1.B a 1.D oddýchli od školských povinností a vybrali sa na výlet do Nitry. Najskôr navštívili Staré divadlo, kde si pozreli rozprávku Snehová kráľovná od H. Ch. Andersena. Po divadelnom predstavení ich cesta viedla do parku pod hradom.
Škola v prírode Tramptária

Za siedmimi horami a za siedmimi dolami existuje kráľovstvo Tramptária, kde radosť, smiech a dobrá nálada vládnu a nuda je uväznená v temnici. Do školy v prírode sa vybrali žiaci 1.A, 2.A a 4.A, aby strávili päť krásnych dní v prostredí Kremnických vrchov.
7. medzinárodná konferencia školských knižníc

Dňa 16. mája 2013 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave konala 7. medzinárodná konferencia – Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, ktorú zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. Stretli sa na nej zástupcovia slovenských i českých knižníc, riaditelia základných a stredných škôl, pedagogógovia vykonávajúci funkciu školských knihovníkov. Konferenciu otvorila a viedla ústredná metodička Slovenskej pedagogickej knižnice Mgr. Rozália Cenigová.
Topoľčany známe – neznáme

Pod týmto názvom sa vo štvrtok 23. mája 2013 v priestoroch Galérie mesta Topoľčany uskutočnil historický odborný seminár. Záštitu nad týmto podujatím malo Tribečské múzeum a Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch. Konalo sa pri príležitosti 840. výročia prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch.
Mladšie florbalistky s 5. miestom z majstrovstiev Slovenska

Po víťazstve na majstrovstvách Nitrianskeho kraja sa florbalistky ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch zúčastnili Majstrovstiev Slovenska vo florbale mladších žiačok základných škôl, ktoré sa uskutočnili 13. a 14. mája 2013 v Trenčíne.
Návšteva kampane Les ukrytý v knihe

Táto akcia našich žiakov sa uskutočnila v rámci 3. ročníka celoslovenskej kampane, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Toto stretnutie s prírodou sa uskutočnilo 17. mája 2013 v zasadačke Tribečskej knižnice v Topoľčanoch a zúčastnili sa ho žiaci V. A a V. D triedy.
Kuchár bez čapice – kulinárska súťaž

Dňa 24. mája 2013 sa v školskej jedálni pri ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 7. ročník kulinárskej súťaže Kuchár bez čapice. Téma tohtoročnej súťaže bola: „Zdravo sa stravujeme – zdravo žijeme! Našu školu reprezentovali tieto tri žiačky: Michaela Gažiová (9.B), Barbora Petrášová (7.A) a Simona Röhmanová (7.A). Súťaže sa zúčastnilo týchto 6 základných škôl: ZŠ Hollého, ZŠ Škultétyho, ZŠ Tribečská, ZŠ Gogoľova, ZŠ sv. Ladislava a ZŠ Podhorany.
Motivačné koncerty pre našich žiakov

27. mája 2013 sa žiaci I. aj II. stupňa zúčastnili na výchovno-motivačných koncertoch, ktoré pre žiakov ZŠ pravidelne pripravuje umelecká spoločnosť LETart production. Deti z nižších ročníkov udržal po celý čas v dobrej nálade program Pesničky z vrecka pre veselé decká – program plný veselých piesní, ktoré deti utvrdili v tom, že slušnosť sa oplatí, vzdelanie sa vyplatí a zlo už neplatí.
Májové speedmintonové úspechy Adama Kakulu

Adam Kakula, ešte stále žiak ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch v deviatom ročníku, sa v máji 2013 zúčastnil viacerých súťaží – majstrovstiev a turnajov na rôznych úrovniach, kde dosiahol výborné výsledky.
Na bicykli bezpečne 2013

22. mája 2013 sa konalo obvodné kolo detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2013“ Našu školu reprezentovali žiaci: Liliana Hallová 3.C, Radka Liptáková 3.A, Rastislav Pašek 4.B, Dominik Kubina 4.B.
Maroš Vančo šachovým majstrom školy

Z iniciatívy riaditeľky školy Mgr. Gebriely Herodekovej sa dňa 29. mája 2013 uskutočnili šachové majstrovstvá školy, ktorých sa zúčastnilo 15 šachistov a dve šachistky z prvého aj druhého stupňa.
Čriepky z histórie Topoľčian

V Tribečskom múzeu sa pod týmto názvom skrýva výstava, ktorá je venovaná 840. výročiu prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch. Potrvá od 17. mája 2013 – 30. augusta 2013. Žiaci 9.A si v piatok 31. mája pozreli túto výstavu.
Malí futbalisti z Tribečskej víťazmi krajského McDonald´s Cupu

Areál ZŠ Fatranská v Nitre bol 14. mája 2013 dejiskom nitrianskeho krajského kola jubilejného 15. ročníka McDonald´s Cupu, najväčšieho futbalového turnaja pre žiakov prvého stupňa základných škôl.
Slávik Slovenska 2013 – krajské kolo

23. ročník speváckej súťaže v interpretácii ľudových piesní pod tradičným názvom Slávik Slovenska 2013 sa v krajskom súťažnom kole opäť konal v ZUŠ v Leviciach. 27. máj 2013 bol teda veľkým dňom i pre našu žiačku z 5.E triedy – Miroslavu Šupolíkovú, ktorá v tejto súťaži reprezentovala nielen našu školu, ale i všetky základné školy z topoľčianskeho okresu.