Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Ku Dňu matiek

Máme tu druhú májovú nedeľu, deň, keď si každý pripomína dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, ktorý nám dáva nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa po celý život. Každý vie, čo jeho matka pre neho znamená.
Popoludnie pre mamičky

Pod názvom Zostaň so mnou v školskom klube pripravili pani vychovávateľky netradičné aktivity pre mamičky k ich sviatku v piatok – 10.5.2013. V oddeleniach ŠKD boli pripravené zaujímavé akcie: vyrábanie darčekov – srdiečok, náramky priateľstva, maľovanie na sklo, meranie tlaku, lakovanie nechtov, príprava slaných a sladkých nepečených dobrôt, beseda o zdravom životnom štýle, tancovanie zumby. Všetky aktivity boli poďakovaním detí za každodennú starostlivosť mamičkám. Netradičné stretnutie určite zostane v spomienkach všetkých zúčastnených.
Bez ťaháka o ... vedomostná súťaž

V priestoroch Cirkevnej ZŠ sv. Ladislava na Lipovej ulici v Topoľčanoch sa dňa 15. mája 2013 uskutočnil už 6. ročník vedomostnej súťaže žiakov 8. ročníka o putovný pohár primátora mesta Topoľčany „Bez ťaháka o ...„. Súťaž vyhlasuje každoročne primátor mesta a Spoločný školský úrad v Topoľčanoch.
Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň nesúca v sebe posolstvá Medzinárodného roku lesov –„Lesy pre ľudí – ľudia pre lesy“. Realizuje sa v dvoch kategóriách pre deti do 15 rokov. Sú do nej zapojené knižnice a základné školy celého Slovenska. Kampaň trvá v období od 22. apríla do 17. mája 2013, knižnice zintenzívňujú vzájomnú spoluprácu s čitateľmi prostredníctvom zorganizovania rôznych aktivít súvisiacich s čítaním kníh s lesnou tematikou, kreslením, premietaním filmov a ďalšími tvorivými činnosťami.
Mladí futbalisti z majstrovstiev okresu so striebrom

Po víťazstve v skupine nad ZŠ s MŠ Jacovce žiaci našej školy postúpili do semifinále súťaže mladých futbalistov, ktorí sa narodili v roku 2000 a neskôr.
Čítajme s Osmijankom

Celoslovenská čitateľská súťaž Čítajme s Osmijankom je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na prvom stupni základných škôl. Od začiatku januára do konca apríla sme v 2.A a v 3.A riešili 8 súťažných literárnych hádaniek.
Objavte s nami starú rímsku civilizáciu

Takto znel názov historického podujatia, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 18. mája 2013 v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Keďže tento deň sa oslavuje ako Noc múzeí a galérií, vstup bol zdarma. Žiaci z našej školy sa vybrali na toto podujatie a veľmi sa naň už vopred tešili. A naozaj bolo z čoho vyberať.
Divadelné predstavenie v Nitre

15. mája 2013 si žiaci 1.B a 1.D oddýchli od školských povinností a vybrali sa na výlet do Nitry. Najskôr navštívili Staré divadlo, kde si pozreli rozprávku Snehová kráľovná od H. Ch. Andersena. Po divadelnom predstavení ich cesta viedla do parku pod hradom.
Škola v prírode Tramptária

Za siedmimi horami a za siedmimi dolami existuje kráľovstvo Tramptária, kde radosť, smiech a dobrá nálada vládnu a nuda je uväznená v temnici. Do školy v prírode sa vybrali žiaci 1.A, 2.A a 4.A, aby strávili päť krásnych dní v prostredí Kremnických vrchov.
7. medzinárodná konferencia školských knižníc

Dňa 16. mája 2013 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave konala 7. medzinárodná konferencia – Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, ktorú zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. Stretli sa na nej zástupcovia slovenských i českých knižníc, riaditelia základných a stredných škôl, pedagogógovia vykonávajúci funkciu školských knihovníkov. Konferenciu otvorila a viedla ústredná metodička Slovenskej pedagogickej knižnice Mgr. Rozália Cenigová.
Topoľčany známe – neznáme

Pod týmto názvom sa vo štvrtok 23. mája 2013 v priestoroch Galérie mesta Topoľčany uskutočnil historický odborný seminár. Záštitu nad týmto podujatím malo Tribečské múzeum a Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch. Konalo sa pri príležitosti 840. výročia prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch.
Mladšie florbalistky s 5. miestom z majstrovstiev Slovenska

Po víťazstve na majstrovstvách Nitrianskeho kraja sa florbalistky ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch zúčastnili Majstrovstiev Slovenska vo florbale mladších žiačok základných škôl, ktoré sa uskutočnili 13. a 14. mája 2013 v Trenčíne.
Návšteva kampane Les ukrytý v knihe

Táto akcia našich žiakov sa uskutočnila v rámci 3. ročníka celoslovenskej kampane, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Toto stretnutie s prírodou sa uskutočnilo 17. mája 2013 v zasadačke Tribečskej knižnice v Topoľčanoch a zúčastnili sa ho žiaci V. A a V. D triedy.
Kuchár bez čapice – kulinárska súťaž

Dňa 24. mája 2013 sa v školskej jedálni pri ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 7. ročník kulinárskej súťaže Kuchár bez čapice. Téma tohtoročnej súťaže bola: „Zdravo sa stravujeme – zdravo žijeme! Našu školu reprezentovali tieto tri žiačky: Michaela Gažiová (9.B), Barbora Petrášová (7.A) a Simona Röhmanová (7.A). Súťaže sa zúčastnilo týchto 6 základných škôl: ZŠ Hollého, ZŠ Škultétyho, ZŠ Tribečská, ZŠ Gogoľova, ZŠ sv. Ladislava a ZŠ Podhorany.
Motivačné koncerty pre našich žiakov

27. mája 2013 sa žiaci I. aj II. stupňa zúčastnili na výchovno-motivačných koncertoch, ktoré pre žiakov ZŠ pravidelne pripravuje umelecká spoločnosť LETart production. Deti z nižších ročníkov udržal po celý čas v dobrej nálade program Pesničky z vrecka pre veselé decká – program plný veselých piesní, ktoré deti utvrdili v tom, že slušnosť sa oplatí, vzdelanie sa vyplatí a zlo už neplatí.