Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023

Okresné kolo 69. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 4. apríla 2023 v Koncertnej sále pod Radnicou Topoľčany. Organizátorom tohto ročníka bolo už tradične Tribečské osvetové stredisko. Naši recitátori podali vynikajúce výkony.
Biologická olympiáda

Dňa 13. apríla 2023 (štvrtok) sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategória E na ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch.
Podporme našich žiakov lajkom na profile súťaže Čitateľský oriešok

Naše žiačky Luciu Jančekovú zo 4. B, Sáru Fruňovú zo 4. D, Karin Metejkovú zo 4. D a nášho žiaka Adama Bučka zo 4. B zapojili ich triedne pani učiteľky Dana Strejčková a Ľubica Bučeková do súťaže Čitateľský oriešok 9. Podporiť ich výtvarné práce môžeme lajkom aj my na uvedených linkoch až do 15. mája.
Kniha o písme

Knihy sú bránou do sveta poznania. Počas čítania objavujeme, spoznávame, snívame... Predpokladom vzniku knihy však bol vznik písma. Ako vzniklo písmo? Ako vyzeralo? Ako sa písalo kedysi? Hlbšie na korienok vzniku písma sa pozreli žiaci II. C. Na pár hodín sa premenili na Grékov, Rímanov, Féničanov, Egypťanov. Vyskúšali si písanie hieroglifov, drievkom odtláčali znaky klinového písma do hliny, vymýšľali si svoje obrázkové písmo a vyskúšali si písanie sprava doľava ako Féničania. Svoje poznatky, skúsenosti a nové informácie zaznamenali, zapísali a vyrobili si Knihu o písme. Mgr.J.Rumanová, Mgr.S.Korčeková
3.B v Tribečskom múzeu

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sme navštívili tematickú výstavu k Veľkej noci. Jej cieľom bolo priblížiť žiakom ľudové zvyky, tradície a výrobky súvisiace s veľkonočnou a jarnou tematikou. Tretiaci mohli obdivovať kraslice, výšivky, šúpolienky, dekorácie zo slamy a prútia. Mgr. Eva Gregorová
Grand prix sv. Ladislava

Dňa 3. apríla 2023 (pondelok ) organizovala Topoľčianska šachová akadémia v spolupráci so ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch šachový turnaj GRAND PRIX.
Vajíčkománia v ŠKD

Nezbedný veľkonočný zajko poschovával na školskom dvore maľované kraslice, ktoré sme mali pripravené na výzdobu. Šikovní druháci nečakali, rýchlo si vyrobili farebné košíčky a vybrali sa ich spoločne hľadať. Niekomu sa podarilo nájsť viac, niekomu menej, no zabavili sme sa všetci. Teraz už môžu prísť veľkonočné sviatky. Veselú Veľkú noc prajeme aj Vám. Mgr. Korčeková
Rozprávky o dopravných značkách

V uplynulom mesiaci sme sa v školskom klube spoločne ponorili do sveta príbehov o dopravných značkách, autách a cestnej premávke. Takmer každé popoludnie sme si spríjemnili čítaním knihy od Petra Stoličného. Prostredníctvom rozprávok sa deti zoznamovali s jednotlivými značkami a priebežne si ich aj zakresľovali do svojich tabuliek. Počas mesiaca sme sa venovali aj iným dopravným aktivitám. Deti sa pútavou a vtipnou formou naučili základy o dopravných značkách a prvé pravidlá cestnej premávky. Súčasťou knihy bol aj kvíz, v ktorom si deti overili nadobudnuté znalosti. Rozprávky o dopravných značkách deti veľmi zaujali a plánujeme pokračovať v čítaní druhého dielu tejto knihy. Mgr. Korčeková
Deň učiteľov

Dňa 31.3.2023 sa uskutočnilo slávnostné posedenie pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov. Žiaci zo speváckeho zboru pod vedením p.učiteľky J.Chvojkovej prispeli k atmosfére kvapkou umenia v podobe hudby, piesní a básní. Od všetkých prítomných si za príjemné spestrenie popoludnia vyslúžili veľký potlesk. Mgr. Janka Chvojková
Krajské kolo dejepisnej olympiády

Regionálny úrad školskej správy v Nitre v spolupráci s krajskou odbornou komisiou Dejepisnej olympiády, uskutočnil 15.ročník krajského kola Dejepisnej olympiády. Krajské kolo sa uskutočnilo 3.apríla 2023 v priestoroch Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul , ul.Saratovská 87 v Leviciach. Do krajského kola postúpili tí žiaci, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na 1.a 2. mieste. Našu školu reprezentovali títo dvaja žiaci : Sebastián Schmizing ( 8.B ) - kategória „D“ (8.ročník ), Lukáš Valaský (9.A) - kategória „C“ (9.ročník)
Pridajte sa k zberu zubných kefiek

Naša škola sa rozhodla zapojiť do zberu použitých zubných kefiek. Spoločnosť Curaprox zbiera kefky a dáva im druhý život. Ak aj zubnú kefku správne zahodíte do kontajnera na plast, skončí väčšinou na skládke, kde sa bude rozkladať stovky rokov. Kefky sú totiž väčšinou vyrobené z viacerých druhov plastov, ktoré u nás nik neoddeľuje. My sme sa rozhodli pomôcť to zmeniť. Kefky vyzbierané u nás v škole čaká veselá budúcnosť – budú zrecyklované na koše. Za 100 ks kefiek akejkoľvek značky získa naša škola 1 kôš na triedenie odpadu. Priniesť môžete akékoľvek kefky – klasické, jednozväzkové, medzizubné, ale aj hlavičky na sonické kefky. Nádoby na zber kefiek budú v mesiaci apríl umiestnené v budove školy pri hlavnom vchode a pri vchode do prístavby. Ďakujeme, že prispievate k vzdelávaniu detí a motivujete ich triediť odpad. Mgr.Z.Grauzlová
Čo vieš o hviezdach 2023 – okresné kolo

Dňa 28. marca 2023 sa v priestoroch Tribečského osvetového strediska konalo okresné kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach, ktoré zorganizovali Tekovská hvezdáreň v Leviciach v spolupráci s regionálnym osvetovým strediskom. Na túto súťaž sa pripravovali v spolupráci so skúseným úspešným absolventom tejto súťaže Maximom Kopčanom z 8.A: F.Fekete, M.Sitár, J.Vaňo, A.Žitník zo 4.A a M.Babala z 5.A.
Vítanie jari

K jarnému obdobiu neodmysliteľne patria kvety, motýle, zvieratká a všetko živé v prírode. Deti mali opäť možnosť rozvíjať svoju fantáziu a kreativitu. Netrpezlivo čakáme na teplé dni, a patrične sa pripravujeme na veľkonočné sviatky. Predveľkonočný čas využívajú deti v ŠKD na tvorivé činnosti, z ktorých vzniklo množstvo utešených dielok pod vedením p. vychovávateliek. Priestor našej školy už zdobia rôznofarebné kvietky a iné pestré výrobky symbolizujúce jar.
Vesmír očami detí 2023 - výtvarná súťaž

Fantázia detí je nekonečná, tak ako aj vesmír. Na túto tému bola vyhlásená výtvarná súťaž s názvom Vesmír očami detí, do ktorej sa zapojili na hodinách výtvarnej výchovy a v ŠKD aj naši žiaci pod vedením p.učiteliek Ľ. Bučekovej, Z.Grauzlovej, D.Strejčkovej, D.Šupovej, J.Vránovej, M.Halákovej, D.Kopencovej, L.Ligačovej a p.vychovávateľky T.Kupcovej. Zo zaslaných prác sa umiestnila Karin Gálisová zo 7.B, získala 2. miesto vo svojej kategórii. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 28.marca 2023 v priestoroch Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch, kde zároveň môžete navštíviť výstavu výtvarných prác zapojených do súťaže od 28.marca do 11. apríla 2023. Ďakujeme všetkým žiakom za pekné a kreatívne výtvarné práce. Z.Grauzlová
Svetový deň vody v II. C

Aj v tomto školskom roku si žiaci pripomenuli Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22. marca. Voda má nekonečné množstvo využití a je našou súčasťou už od narodenia. To, že voda je vzácna tekutina a treba ňou šetriť, nerobilo druhákom problémy. Spoznávali vodou trochu inak. Vyrábali si náhrdelník z ľadu, podarilo sa im ponoriť do vody papier tak, aby zostal suchý, pozorovali bublinkový tanec... Pracovali s chuťou, nadšením, aktívne sa zapájali do činností. Mali z toho obrovskú radosť, získali nielen nové vedomosti, ale naučili sa spolupracovať a pomáhať si. Mgr.J.Rumanová