Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Eskimácky deň v ŠKD

Keďže nám počasie nedoprialo bohatú snehovú nádielku, tak sme si zimnú náladu vytvorili aspoň v triede. Najskôr sme sa porozprávali o Eskimákoch, kde žijú, čo robia a navodili sme si pravú ľadovú atmosféru. Prispôsobili sme tomu aj naše oblečenie a zábava sa mohla začať. Deti boli rozdelené na dve skupiny: eskimákov a eskimáčky. Úlohou každej skupiny bolo zvládnuť určité disciplíny, a tak získať body, ktoré kapitán zapísal do príslušnej tabuľky. Deti absolvovali stavanie iglu, psie záprahy, beh na lyžiach, ľadovcovú dráhu, lov rýb, hod snehovou guľou a podobne. Medzi jednotlivými aktivitami sa deti posilnili slanými a sladkými maškrtkami, ktoré im pribalili rodičia. Eskimáci aj eskimáčky bojovali celý čas vyrovnane, no nakoniec zvíťazili eskimáčky! Tešíme sa budúci rok na odvetu:-) Mgr. Korčeková
Pracovné vyučovanie v 3.C

Aj hodiny pracovného vyučovania môžu byť pre deti zaujímavé a trochu iné. Presvedčili sa o tom deti III.C triedy, ktoré si pripravili s pani učiteľkou chutnú desiatu. Chlapci pripravovali syrovú a dievčatá sardinkovú nátierku, ktorú si natierali na slnečnicový chlebík a popíjali spolu s čajom. Nechýbala k tomu chutná zelenina. Deti sa nielen zdravo najedli, ale získali i nové vedomosti o zdravých a nezdravých potravinách. Možno, milí rodičia, vás niekedy prekvapia a nájdete si na stole chutné raňajky alebo večeru, ktorú pripravia vaše šikovné ratolesti. Samozrejme dokázali po sebe umyť riad a upratať. Ak budete potrebovať recept, deti z III.C vám ho ochotne prezradia. Triedna učiteľka J. Vránová
Súťaž Spelling Bee

Dňa 27.1.2023 sa konal na ZŠ Hollého 5.ročník súťaže v anglickom hláskovaní Spelling Bee. Našu školu reprezentovali žiaci 5.ročníka, ktorí boli vybraní na základe výsledkov školského kola – Michal Moravčík a Matej Slávič (5.A), Zoja Krchňavá a Alex Ďurík ( 5.C ), Alexandra Praženková ( 5.D ). Súťaže sa zúčastnili aj družstvá zo ZŠ Hollého, ZŠ Gogoľova, ZŠ Škultétyho a ZŠ Solčany. Žiaci súťažili v rýchlosti hláskovania na čas, museli podľa opisu uhádnuť a vyhláskovať slovíčka, navzájom si slová hláskovať a správne napísať. Atmosféra bola výborná, žiaci sa zabavili a získali ďalšiu skúsenosť. Nášmu tímu sa darilo, výsledky boli veľmi tesné a nakoniec skončili na 2.mieste. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy. učiteľky ANJ
Návšteva Tribečskej knižnice

Pri príležitosti 100-ho výročia narodenia Kristy Bendovej sa žiaci 1.C zúčastnili 25.1.2023 návštevy Tribečskej knižnice. V knižnici si vypočuli príbeh O prváckom mačiatku, ktorý napísala Krista Bendová. Pani knihovníčka dala žiakom otázky k príbehu, na ktoré vedeli všetko zodpovedať. Potom si vyrobili mačičku v tvorivých dielničkách a odniesli si ju na pamiatku domov. Mgr.A.Fábiková
Plavecký výcvik

V týždňoch od 16.januára do 20. januára 2023 a od 23.januára do 27. januára 2023 absolvovali žiaci 2.,3. a 4.ročníka základný plavecký výcvik, ktorý sa konal v priestoroch Mestskej plavárne v Topoľčanoch.
Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)

Dňa 26. januára 2023 a 7. februára 2023 (na I. stupni) sa uskutočnilo školské kolo umeleckého prednesu poézie a prózy – 69. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prednesy súťažiacich v jednotlivých kategóriách hodnotila odborná porota zostavená z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry.
Maškrtenie v ŠKD

Dňa 20.1.2023 sme si spríjemnili popoludnie v školskej kuchynke, kde sme si pripravili pudingový koláč a perník na plech. Chodbou sa niesla nádherná vôňa, deti sa nevedeli dočkať, kedy môžu ochutnať koláče. Pani Peterková za pomoci detí prinesené ingrediencie spracovala, uvarila deťom punč a touto cestou sa jej chceme pekne poďakovať. Na tvárach našich detí bolo vidieť spokojné úsmevy, ktoré hovoria za všetko. Tešíme sa na ďalšie pečenie pred Veľkou nocou!
Vianoce z krabičky

Ak trávite sviatky s blízkymi pod jednou strechou, máte väčšie šťastie ako mnoho ľudí okolo nás. Sú to deti v detských domovoch či opustení seniori. Práve počas Vianoc máte šancu potešiť tých, ktorých nepoznáte a sebe darovať dvojnásobne dobrý pocit. V minulom roku sme obdarovali osamelých seniorov. Tieto Vianoce sme chceli potešiť deti v detských domovoch a deti zo sociálne slabých rodín.
Burzou hračiek sme spolu pomohli zvieratkám

Vedenie našej školy dňa 12. decembra 2022 pod záštitou primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej zorganizovalo dobročinnú Burzu hračiek. Tá nadväzuje na dobročinnú akciu – Knižnú burzu, ktorá sa v minulosti najskôr konala v našej škole a tento rok už v Dome kultúry v Topoľčanoch. Realizácii Burzy hračiek predchádzala dlhodobá príprava v podobe zberu hračiek od darcov.
Mikuláš u nás v škole - 2022

Sviatok svätého Mikuláša je milým zvykom a tradíciou všade na svete a neobišiel ani našu školu. Vniesol medzi žiakov a pedagógov prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej atmosféry. Mikuláš k nám zavítal spolu so svojimi pomocníkmi anjelikmi a čertmi. Navštívili všetky triedy a zborovňu, aby rozdali mikulášsku nádielku.
Šaliansky Maťko (školské kolo)

Dňa 15. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo 28. ročníka súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí, ktorá nesie meno po spisovateľovi a zakladateľovi detského časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom. Iniciatíva zorganizovať túto súťaž sa zrodila v roku 1991 v deň, kedy bolo v kalendári meno Matej, a tak sa zrodil Šaliansky Maťko.
Korčuliarsky výcvik

Korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne v Topoľčanoch sa žiaci 1.A triedy zúčastnili v týždni 5.12. - 9.12. 2022 a v týždni 12.12. - 15.12.2022 žiaci 1.B triedy. Pod odborným vedením trénerov sa aj menej odvážni a skúsenejší žiaci naučili nové štýly a spôsoby korčuľovania. Pohyb spojený s dobrou náladou prispel k prežitiu krásnych chvíľ plných zážitkov. Žiaci sa na každý tréning veľmi tešili a na ľade sa im páčilo. Neodradili ich ani pády počas prvých dní a ich úsmev a rozžiarené oči prezrádzali radosť z korčuľovania. Odmenou deťom bola v posledný deň olympiáda s rôznymi disciplínami a samozrejme nechýbala sladká odmena s diplomom a medailou. Mgr. I. Švajcová
Medziškolské športové súťaže

Počas mesiacov november a december sme absolvovali prvé športové medziškolské zápolenia. Zmerali sme si sily so súpermi z celého okresu i Nitrianskeho kraja v stolnom tenise, basketbale a florbale.
Hudba nás spája

Dňa 10.12.2022 sa uskutočnilo vystúpenie žiakov zo speváckeho krúžku ,,Hudba nás spája ". Žiaci si pripravili program pre pánov policajtov z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Topoľčanoch. Vianočnými koledami a básňami spríjemnili všetkým prítomným ich víkendové popoludnie. Nechýbal ani Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí našich žiakov odmenili sladkým balíčkom.
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 7.decembra 2022 sa uskutočnil 15.ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Testy, ktoré vypracovávali, obsahovali učivo z regionálnej histórie ( okres Topoľčany), ako aj polročné učivo daného ročníka. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 21 žiakov.