Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Bábkové divadelné predstavenie Hercules

Žiaci druhých a tretích ročníkov sa v pondelok 20.3.2023 zúčastnili tradičného bábkového divadelného predstavenia Hercules v Spoločenskom dome v Topoľčanoch. Bolo zážitkom sledovať nielen predstavenie, ale nazrieť aj za oponu, čo sa podarilo žiakom z 3.B. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo a zanechalo v nich hlboký kultúrny zážitok. Divadlo Tyjátr, ďakujeme! Mgr. Eva Gregorová
Fyzikálna olympiáda (okresné kolo)

Dňa 15. marca 2023 sa v Základnej škole na ulici Hollého v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo 64. ročníka Fyzikálnej olympiády.
Knižná burza 2023

V dňoch 16. a 17. marca 2023 sa v Dome kultúry v Topoľčanoch uskutočnila Knižná burza. Všetci, ktorí sa rozhodli dať svojim knihám nových čitateľov, do 13. marca priniesli svoje prečítané alebo nepotrebné knihy na jedno zo zberných miest, ktorými boli mestské základné školy a Galéria Topoľčany.
Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy pre našu školu sa uskutočnilo 14. marca 2023. Do obvodného kola HK postúpili žiaci prvých miest školského kola.
Čítam, čítaš, čítame

Naši prváčikovia si čítajú nielen v mesiaci marec, ale aj v priebehu školského roka počas popoludňajších aktivít v ŠKD. Najskôr boli len ako poslucháči, pravidelne sme si spoločne prečítali veľa kníh so zaujímavými príbehmi. Musíme oceniť, že sa našli aj odvážlivci, ktorí prečítali spolužiakom krátky príbeh zo svojej obľúbenej knižky. Okrem spoločného čítania sme realizovali aj ďalšie aktivity: výroba vlastnej knihy, čítanie s porozumením, tvorba ilustrácii, čítanie rodičom , súrodencom, svojím obľúbeným hračkám. Staršie deti si tiež priniesli svoje obľúbené knihy a inšpirovali sa navzájom. Hlavným cieľom všetkých aktivít bolo prispieť k vytváraniu pozitívneho vzťahu ku knihám.
Lyžiarsky a snoubordingový výcvik 2023 v lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici

V 26. týždni školského roka 2022/2023 hneď po jarných prázdninách v termíne od pondelka 27. februára do piatka 3. marca 2023 sa žiaci 7. A a všetkých ôsmych ročníkov zo Základnej školy na ulici Tribečská v Topoľčanoch zúčastnili tradičného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku.
Fašiangy

Piatok, 17. februára sa naša škola nechala uniesť duchom Fašiangov, kedy deti prišli do školy na vyučovanie v tých najrozmanitejších maskách. Tie si pripravili doma a pýšili sa nimi medzi svojimi spolužiakmi. Vyučovanie v kostýmoch bolo pre žiakov veľmi prínosné, zábavné a určite by neváhali takto chodiť do školy aj častejšie. Pre spestrenie vyučovacieho procesu prišli v zaujímavých maskách aj niektorí naši učitelia, nielen žiaci. Deti dostali za svoje „outfity“ sladké odmeny, ktorým sa veľmi potešili.
Valentínsky šachový turnaj

Dňa 14. 2. 2023 (utorok) sa v našej škole konal Valentínsky šachový turnaj. Na turnaji sa zúčastnilo 12 škôl s celkovým počtom 49 súťažiacich.
Valentín

Pri príležitosti sv. Valentína sme v ŠKD pripravovali pre deti rôzne aktivity. Deti počas celého valentínskeho týždňa usilovne pracovali. Zhotovili valentínske srdce priateľstva ako symbol našej vzájomnej lásky a valentínky, ktorými mohli obdarovať a potešiť svojich najbližších. Zároveň sme si pripomenuli, že lásku a úctu si máme vyznávať nielen v jeden deň roka na Valentína, ale máme sa o to usilovať počas celého roka. Pretože láska, tolerancia a úcta neznamená len ak niekoho obdarujeme čokoládou, kvietkom či valentínkou, ale skutočný prejav lásky spočíva v milom slove, úsmeve, pozdrave či pomoci priateľovi, rodičom a najbližším.
Boli sme pri otvorení nových priestorov Rádia Topoľčany

Dňa 9. februára sa žiaci zo školského parlamentu a členovia redakcie školského časopisu 3bečan zúčastnili slávnostného otvorenia nových priestorov topoľčianskeho rádia. Pod dozorom pedagógov navštívili nové priestory rádia na ulici Obchodná v Topoľčanoch (nad kinom v Spoločenskom dome Topoľčany).
Okresné kolo dejepisnej olympiády

Regionálny úrad školskej správy v Nitre, Okresná komisia Dejepisnej olympiády v Topoľčanoch, v spolupráci so Základnou školou Gogoľova uskutočnil dňa 8.februára 2023, už 15.ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Do okresného kola postúpili tí žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1.a 2. mieste. Našu školu reprezentovali títo žiaci : Lukáš Valaský (9.A), Simon Kollár (9.C ), Sebastián Schmizing (8.B), Matej Sloboda ( 8.B ), Filip Slamka ( 7.A) , Oliver Lukačovič ( 7.A) , Jerguš Tuček ( 6.A) a Tamara Hubová ( 6.C). Žiaci mali vypracovávať test, ktorý obsahoval monotematickú časť : Vývoj techniky a technológie - od staroveku dodnes. Test takisto obsahoval otázky z regionálnej histórie, ako aj príslušné polročné učivo z daného ročníka. Časový limit na vypracovanie bol 90 minút. Priebeh súťaže sledovala odborná 6 - členná porota, zložená z učiteľov dejepisu topoľčianskych škôl a historika z Tribečského múzea v Topoľčanoch. Celkovo sa okresného kola dejepisnej olympiády zúčastnilo 11 základných škôl topoľčianskeho okresu a aj žiaci z osemročného Gymnázia.
Nové knihy v knižnici

Milí čitatelia aj nečitatelia, prinášame vám opäť nádielku knižných noviniek, ktoré tak ako po iné roky kúpila pani riaditeľka, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Okrem nich sme získali aj knihy z vydavateľstva Tatran v hodnote 150 € za podujatie Najkrajší darček, ktoré sme uskutočnili 24. októbra 2022 v rámci celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc.
Snehová nádielka

Tak predsa sme sa dočkali aj my! Nie každého snehová nádielka potešila, ale my sme si ju popoludní v ŠKD parádne užili. Odložili sme všetko bokom a čo najrýchlejšie vybehli s nadšenými deťmi na školské ihrisko, aby sme si čo najviac užili hry v snehu. Deti hneď ako vyšli von sa pustili do stavania snehuliakov. Nesmela chýbať ani poriadna guľovačka a šantenie v snehu. Deťom stačí k radosti naozaj málo. p. vychovávateľky
Pani Zima maľuje

Zima je krásne ročné obdobie, ktoré k nám prichádza každý rok. Všetko sa zrazu zmení na rozprávku s bielou perinou. K zime patria zimné športy, ale aj stavanie snehuliakov a správna guľovačka. Tento rok je zima skúpa na sneh, z čoho sú deti smutné a preto si vytvárame zimu z papiera. Nápadov nie je konca kraja. Snehuliaky, vločky, zasnežené domčeky a stromy zdobia triedy a chodby. p. vychovávateľky
Eskimácky deň v ŠKD

Keďže nám počasie nedoprialo bohatú snehovú nádielku, tak sme si zimnú náladu vytvorili aspoň v triede. Najskôr sme sa porozprávali o Eskimákoch, kde žijú, čo robia a navodili sme si pravú ľadovú atmosféru. Prispôsobili sme tomu aj naše oblečenie a zábava sa mohla začať. Deti boli rozdelené na dve skupiny: eskimákov a eskimáčky. Úlohou každej skupiny bolo zvládnuť určité disciplíny, a tak získať body, ktoré kapitán zapísal do príslušnej tabuľky. Deti absolvovali stavanie iglu, psie záprahy, beh na lyžiach, ľadovcovú dráhu, lov rýb, hod snehovou guľou a podobne. Medzi jednotlivými aktivitami sa deti posilnili slanými a sladkými maškrtkami, ktoré im pribalili rodičia. Eskimáci aj eskimáčky bojovali celý čas vyrovnane, no nakoniec zvíťazili eskimáčky! Tešíme sa budúci rok na odvetu:-) Mgr. Korčeková