Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Pomôžte šíriť našu výzvu - Pošlite 4.A pohľadnicu z rôznych miest

Pošlite 4.A POHĽADNICU z rôznych miest, dediniek zo Slovenska i z rôznych kútov celého sveta. Žiaci budú „cestovať prstom po mape“. Prijatú pohľadnicu zdokumentujú, vyznačia mesto či dedinku na mape. Prostredníctvom rôznych aktivít sa naučia orientovať sa na mape, vyhľadajú informácie o historických pamiatkach, zaujímavostiach daného miesta ... Ak pripojíte spätnú adresu, deti Vám odpíšu. Zo srdca ĎAKUJEME! Naša adresa: Trieda 4.A, ZŠ Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
Deň zdravej výživy

V našej triede 5. B sme tento mesiac - December odštartovali Deň zdravej výživy. Každý piatok si deti donesú ovocie alebo zeleninu, ktorú im triedna pani učiteľka nakrája. Zároveň o každom druhu ovocia informuje deti a vysvetľuje im, aké živiny ovocie či zelenina obsahujú. Deti sa tak dozvedia, prečo je ovocie a zelenina potrebná pre náš život.
Miniseminár OUP pre vyučujúcich anglického jazyka

Vo štvrtok dňa 24. 11. 2022 sa vyučujúce anglického jazyka zúčastnili miniseminára vydavateľstva Oxford University Press pod názvom „Opäť spolu objavujeme“, ktorý pripravila a viedla Mgr. Gabriela Hroššová, ELT konzultantka vydavateľstva Oxford University Press.
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Žiaci našej školy sa dňa 29. 11. 2022 zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Divadelné centrum v Martine si pre nás tentokrát pripravilo až dve predstavenia – jedno pre žiakov 3. a 4. ročníka s názvom „Lazy goat“ (Lenivá koza) a druhé pre žiakov 5. až 9. ročníka s názvom „Last wish“ (Posledné želanie).
Olympiáda v anglickom jazyku

V učebni na treťom poschodí bolo v dňoch 15. a 16. novembra rušnejšie než inokedy. Úctyhodný počet detí sa totiž zúčastnil písomnej časti olympiády v anglickom jazyku.
Geografická olympiáda

23.11. 2022 sa konalo online školské kolo geografickej olympiády. V kategórii E (8.- 9. ročník) súťažilo 7 žiakov, v kategórii F (6.-7. ročník) súperilo 13 žiakov a v kategórii G (5. ročník) boli 3 žiaci. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia, pretože dosiahli viac ako 55 bodov. Do okresného kola postupujú prví traja.
Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch od 17.10. do 21.10. 2022 sme v našej škole zorganizovali zber papiera. Zberový papier je významná surovina, ktorú je možné opätovne spracovať. Zo zberového papiera sa v SR vyrábajú hlavne hygienické a baliace papiere. Do zberu sa zapojili všetky triedy v našej škole. Prispeli tým k šetreniu našich lesov. Tentokrát dostali malú sladkú odmenu všetky deti, ktoré priniesli akékoľvek množstvo papiera.
Projektové vyučovanie Duchonka- Kulháň

V súčasnej dobe je pre žiakov potrebné vedieť informácie vyhľadať, spracovať a využiť v praktickom živote. Jednou z možností ako motivovať súčasného žiaka je práve projektové vyučovanie. Preto sme sa aj my so žiakmi 5. ročníka vybrali na lesnícky náučný chodník Duchonka-Kulháň.
Školská exkurzia - Vianočná Viedeň

Dňa 24.11.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili školskej exkurzie - Vianočná Viedeň.
Čaro adventu v ŠKD

Piatkové popoludnie – úplne obyčajný deň, až do chvíle akoby sme sa prestali ponáhľať. V školskom klube detí sme zatvorili za sebou dvere, privítali rodičov a pustili sa do výroby adventných vencov. Deti spolu s rodičmi boli neuveriteľne šikovné, tvorivé, vnímavé a deti iné – ,,také vianočné“. Dňa 27.12.2022 si zapaľujeme prvú sviečku, plamienok nádeje na adventnom venci. Prajeme Vám krásny adventný čas.
Trenčiansky robotický deň - 2022

V dňoch 9.11.2022 a 10.11.2022 sa konal 16. ročník - Trenčiansky robotický deň - 2022. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín. Jedná sa o medzinárodnú súťažnú prehliadka robotov, ktorej cieľom je ukázať potenciál žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na robotiku, programovanie, strojárstvo a automatizáciu.
Literárna exkurzia Nitra

Dňa 18. novembra 2022 v piatok sa triedy 8. BCD spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali do Nitry na literárnu exkurziu do Divadla Andreja Bagara na novouvedenú hru Rozsobáše.
Slovensko v minulosti a dnes v 4.A

Do 4.A prišiel vedec, ktorý zostrojil „Časostroj“. Pomocou Časostroja sa žiaci presunuli do rôznych storočí a stali sa významnými postavami z minulosti i zo súčasnosti. Počas celého dňa sa projektovým vyučovaním venovali opakovaniu témy „Slovensko v minulosti a dnes“. Témou boli prepojené vyučovacie predmety matematika, slovenský jazyk, vlastiveda, pracovné vyučovanie a výtvarná výchova.
Jesenné tvorenie v ŠKD

Jeseň nám poskytuje nielen pestrosť farieb, ale aj prírodný materiál, ktorý si deti nazbierali počas vychádzok v prírode a využili na jesenné tvorenie a hranie v ŠKD. V jednotlivých oddeleniach zhotovovali práce z jesenných plodov, prírodných materiálov, ale aj z farebných papierov s jesennou tematikou. Deti maľovali, kreslili, lepili, odtláčali, stavali. Jesennú krásu preniesli do svojich výtvorov, ktorými si vyzdobili triedu a chodby školy.
Šarkaniáda v ŠKD

Pekné jesenné popoludnie sme si v ŠKD spríjemnili zábavnou Šarkaniádou. Nad školským ihriskom sa vznášali krásne pestrofarebné šarkany rôznych veľkostí, farieb a druhov, vlastnoručne vyrobené alebo kúpené. Deti behali, výskali a veľmi sa snažili, aby šarkany lietali. Deťom sa akcia veľmi páčila.