Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Komunitný ovocný sad

V našom meste vzniká komunitný ovocný sad, ktorý budú tvoriť vzácne staré a krajové odrody. Je to unikátnym projekt, ktorý je na Slovensku prvý svojho druhu. Garantom projektu je nezisková organizácia CEEV Živica.
OSJL (okresné kolo)

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 10. novembra 2022 XV. ročník OSJL. Olympiáda sa konala prezenčnou formou v Základnej škole na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch.
5.A v Tribečskom múzeu

Žiaci 5.A triedy v rámci hodiny dejepisu navštívili 15.novembra 2022 Tribečské múzeum v Topoľčanoch . Výstava niesla názov : „ Bojná - hradisko našich predkov.“ Archeologická výstava približuje život našich predkov v dôležitom mocenskom, remeselníckom a obchodnom centre hornej Nitry z obdobia 8.- 9.storočia, neďaleko obce Bojná - hradisko Valy.
Pátrači z II.C v knižnici

Druháci sa počas dňa stali usilovnými pátračmi, ktorí pracovali s knihami. Všetci premýšľali, hľadali, čítali, tvorili a pátrali... Mali zistiť, kto býva v školskej knižnici. Hádali hádanky, riešili hlavolamy, premýšľali nad nápovedami, ktoré im ukázali cestu ku knihám. Dočítali sa, že v knihách a teda aj v knižnici, bývajú rastliny, zvieratká, planéty, hviezdy, čarodejníci... Všetky informácie si dôkladne zapísali. Na záver pátrania vymysleli Cinquain o knižnici. Pátranie sa im veľmi páčilo a určite knižnicu ešte navštívia, aby spoznali nové, zaujímavé príbehy. Mgr.J.Rumanová
Majstrovstvá okresu v šachu

V pondelok dňa 7. 11. 2022 sa konali Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov. Turnaj sa uskutočnil v ZŠ Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch. Na majstrovstvách sa zúčastnila naša škola ZŠ Tribečská, ZŠ Škultétyho, ZŠ Bojná, ZŠ Sv. Ladislava, ZŠ Don Bosca a ZŠ Horné Obdokovce.
13. ročník česko-slovenského projektu

Naša škola sa tradične zapája do česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Ani tento rok nie je výnimkou. Tohtoročná téma projektu je „ Môj literárny príbeh čaká na Tvoje objavenie“ .
Objavovanie vesmíru

Témy o vesmíre sú pre žiakov veľmi obľúbené. Rozvíjať u detí astronomickú gramotnosť sme sa rozhodli rôznymi aktivitami. V pondelok 8.11.2022 sa žiaci 3.A, 4.A, 4.B, 4.C a 4.D vybrali na exkurziu do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Žiaci sa dozvedeli plno zaujímavých informácií o Slnečnej sústave, jednotlivých planétach, ich mesiacoch, o pohyboch vesmírnych telies, rôznych súhvezdiach, princípe striedania dňa a noci, fázach Mesiaca ... Naši žiaci boli veľmi aktívni a prekvapili lektora svojimi vedomosťami o vesmíre. Program v planetáriu im poskytol mnoho zaujímavých informácií a nových vedomostí.
Nové divadlo v Nitre

Dňa 4.11.2022 žiaci 5.A,B,C,D a 6.A vyrazili za kultúrnym zážitkom do Nového divadla v Nitre. Spoznali zároveň nové divadelné priestory v Dome Matice slovenskej. Z ponuky predstavení si vybrali inscenáciu „Rojko“. Príbeh na motívy britského autora Iana Mc Ewana bol plný dynamiky, prekvapení ale hlavne dobrodružstiev hlavného hrdinu s posolstvom zmeny života k lepšiemu. Niesol sa v duchu detských snov, ktoré menia svet na krásnu a spravodlivú „rajskú“ záhradu. Žiakov zjavne zaujalo odzrkadlenie sveta desaťročného Petra, hlavne riešenie každodenných, vraj „problémových“ situácií s jeho sestrou Katkou, ale aj vzťah s mamou, ktorá sa všemožne snaží o vyrovnanie ich sporov, niekedy aj bezúspešne, tragikomicky.
Tekvičková párty prvákov a Ples príšer

Posledné dni pred jesennými prázdninami sme si pripravili pre najmladšie deti Tekvičkovú párty a pre starších Ples príšer. Po vyučovaní sa deti prezliekli do strašidelných kostýmov a masiek čarodejníc, múmii, tekvičiek a iných krásnych príšeriek.
Október – Mesiac úcty k starším

Október patrí už tradične našim starým rodičom. Tento mesiac je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklonnosť a lásku. Malými darčekmi a kresbami ich portrétov, im ďakujeme za ich starostlivosť, lásku, múdrosť a cenné rady do života, ktoré nám neustále posúvajú. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť, lásku a úctu.
Najkrajší darček

Je názov podujatia, ktoré sme zorganizovali 24. 10. 2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc s témou: Ako máme radi našu školskú knižnicu. Cieľom podujatia bolo nielen v priateľskej a veselej atmosfére upevňovať a budovať vzťah s našou knižnicou, ale i viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili hodnotu našej školskej knižnice. Naším želaním je, aby sa tu naši žiaci nielen učili, ale aj oddychovali, tvorili a komunikovali.
Medzinárodný mesiac knižníc v 6.A

Medzinárodný mesiac knižníc si žiaci 6.A spestrili netradičnými hodinami anglického jazyka „v rozprávkove“. Pripravili si malé divadelné predstavenia na základe scenárov k rozprávkam. Hrali úlohy vo dvojiciach, pričom dodržiavali pravidlo utajenia názvu hry pred ostatnými v triede. (Patrí im obdiv, že sa navzájom neprezradili ...)
Imatrikulácia prvákov

Dňa 19.10.2022 sa v našej škole uskutočnila imatrikulácia prváčikov.
Halloweenske učenie

Pred jesenným prázdninami sme si užili haloweenske šantenie i učenie.
Starkí sú tu vždy pre nás ...

Mesiac október nám každoročne pripomína, že tak, ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si žiaci II.C pripravili pre starých rodičov kratučký program. Pesničkami a básničkami sa starkým poďakovali za ich starostlivosť a lásku. Na záver nechýbali vrelé objatia a sem – tam sa aj slzičky vyronili. Všetci starí rodičia odchádzali dojatí a šťastní a každý si odniesol srdiečko vyrobené z lásky. Mgr. J.Rumanová, Mgr. S.Korčeková