Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Projektové vyučovanie Duchonka- Kulháň

V súčasnej dobe je pre žiakov potrebné vedieť informácie vyhľadať, spracovať a využiť v praktickom živote. Jednou z možností ako motivovať súčasného žiaka je práve projektové vyučovanie. Preto sme sa aj my so žiakmi 5. ročníka vybrali na lesnícky náučný chodník Duchonka-Kulháň.
Školská exkurzia - Vianočná Viedeň

Dňa 24.11.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili školskej exkurzie - Vianočná Viedeň.
Čaro adventu v ŠKD

Piatkové popoludnie – úplne obyčajný deň, až do chvíle akoby sme sa prestali ponáhľať. V školskom klube detí sme zatvorili za sebou dvere, privítali rodičov a pustili sa do výroby adventných vencov. Deti spolu s rodičmi boli neuveriteľne šikovné, tvorivé, vnímavé a deti iné – ,,také vianočné“. Dňa 27.12.2022 si zapaľujeme prvú sviečku, plamienok nádeje na adventnom venci. Prajeme Vám krásny adventný čas.
Trenčiansky robotický deň - 2022

V dňoch 9.11.2022 a 10.11.2022 sa konal 16. ročník - Trenčiansky robotický deň - 2022. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín. Jedná sa o medzinárodnú súťažnú prehliadka robotov, ktorej cieľom je ukázať potenciál žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na robotiku, programovanie, strojárstvo a automatizáciu.
Literárna exkurzia Nitra

Dňa 18. novembra 2022 v piatok sa triedy 8. BCD spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali do Nitry na literárnu exkurziu do Divadla Andreja Bagara na novouvedenú hru Rozsobáše.
Slovensko v minulosti a dnes v 4.A

Do 4.A prišiel vedec, ktorý zostrojil „Časostroj“. Pomocou Časostroja sa žiaci presunuli do rôznych storočí a stali sa významnými postavami z minulosti i zo súčasnosti. Počas celého dňa sa projektovým vyučovaním venovali opakovaniu témy „Slovensko v minulosti a dnes“. Témou boli prepojené vyučovacie predmety matematika, slovenský jazyk, vlastiveda, pracovné vyučovanie a výtvarná výchova.
Jesenné tvorenie v ŠKD

Jeseň nám poskytuje nielen pestrosť farieb, ale aj prírodný materiál, ktorý si deti nazbierali počas vychádzok v prírode a využili na jesenné tvorenie a hranie v ŠKD. V jednotlivých oddeleniach zhotovovali práce z jesenných plodov, prírodných materiálov, ale aj z farebných papierov s jesennou tematikou. Deti maľovali, kreslili, lepili, odtláčali, stavali. Jesennú krásu preniesli do svojich výtvorov, ktorými si vyzdobili triedu a chodby školy.
Šarkaniáda v ŠKD

Pekné jesenné popoludnie sme si v ŠKD spríjemnili zábavnou Šarkaniádou. Nad školským ihriskom sa vznášali krásne pestrofarebné šarkany rôznych veľkostí, farieb a druhov, vlastnoručne vyrobené alebo kúpené. Deti behali, výskali a veľmi sa snažili, aby šarkany lietali. Deťom sa akcia veľmi páčila.
Komunitný ovocný sad

V našom meste vzniká komunitný ovocný sad, ktorý budú tvoriť vzácne staré a krajové odrody. Je to unikátnym projekt, ktorý je na Slovensku prvý svojho druhu. Garantom projektu je nezisková organizácia CEEV Živica.
OSJL (okresné kolo)

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 10. novembra 2022 XV. ročník OSJL. Olympiáda sa konala prezenčnou formou v Základnej škole na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch.
5.A v Tribečskom múzeu

Žiaci 5.A triedy v rámci hodiny dejepisu navštívili 15.novembra 2022 Tribečské múzeum v Topoľčanoch . Výstava niesla názov : „ Bojná - hradisko našich predkov.“ Archeologická výstava približuje život našich predkov v dôležitom mocenskom, remeselníckom a obchodnom centre hornej Nitry z obdobia 8.- 9.storočia, neďaleko obce Bojná - hradisko Valy.
Pátrači z II.C v knižnici

Druháci sa počas dňa stali usilovnými pátračmi, ktorí pracovali s knihami. Všetci premýšľali, hľadali, čítali, tvorili a pátrali... Mali zistiť, kto býva v školskej knižnici. Hádali hádanky, riešili hlavolamy, premýšľali nad nápovedami, ktoré im ukázali cestu ku knihám. Dočítali sa, že v knihách a teda aj v knižnici, bývajú rastliny, zvieratká, planéty, hviezdy, čarodejníci... Všetky informácie si dôkladne zapísali. Na záver pátrania vymysleli Cinquain o knižnici. Pátranie sa im veľmi páčilo a určite knižnicu ešte navštívia, aby spoznali nové, zaujímavé príbehy. Mgr.J.Rumanová
Majstrovstvá okresu v šachu

V pondelok dňa 7. 11. 2022 sa konali Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov. Turnaj sa uskutočnil v ZŠ Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch. Na majstrovstvách sa zúčastnila naša škola ZŠ Tribečská, ZŠ Škultétyho, ZŠ Bojná, ZŠ Sv. Ladislava, ZŠ Don Bosca a ZŠ Horné Obdokovce.
13. ročník česko-slovenského projektu

Naša škola sa tradične zapája do česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Ani tento rok nie je výnimkou. Tohtoročná téma projektu je „ Môj literárny príbeh čaká na Tvoje objavenie“ .
Objavovanie vesmíru

Témy o vesmíre sú pre žiakov veľmi obľúbené. Rozvíjať u detí astronomickú gramotnosť sme sa rozhodli rôznymi aktivitami. V pondelok 8.11.2022 sa žiaci 3.A, 4.A, 4.B, 4.C a 4.D vybrali na exkurziu do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Žiaci sa dozvedeli plno zaujímavých informácií o Slnečnej sústave, jednotlivých planétach, ich mesiacoch, o pohyboch vesmírnych telies, rôznych súhvezdiach, princípe striedania dňa a noci, fázach Mesiaca ... Naši žiaci boli veľmi aktívni a prekvapili lektora svojimi vedomosťami o vesmíre. Program v planetáriu im poskytol mnoho zaujímavých informácií a nových vedomostí.